Ο ΙΣΑ καλεί τα μέλη του να τον εξουσιοδοτήσουν για να προβεί σε καταγγελία της Σύμβασης για την εκτέλεση παρακλινικών εξετάσεων με τον ΕΟΠΥΥ

και τη διαπραγμάτευση νέας συλλογικής σύμβασης.

Πατήστε ΕΔΩ

 


 Χρήσιμες Ιστοσελίδες

Λογαριασμός κατάθεσης συνδρομής

ΤΡΑΠΕΖΑ:EUROBANK
ΙΒΑΝ: GR150260062000018020
1289100
ΟΝΟΜΑ: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΩΝ

 

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 60 €
ΜΕ ΠΑΓΙΑ ΕΝΤΟΛΗ  50 €

Αίτηση Εγγραφής

Κάντε την αίτησή σας άμεσα!
Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την φόρμα εγγραφής
Η εγγραφή σας στην ένωση είναι απαραίτητη προϋπόθεση
για την νομική σας καλυψη στην απεργία

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0

ΠΡΟΣ:  
Τον Πρόεδρο και το Δ.Σ. του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1)  ΠΙΣ
2)  ΙΣ της ΧώραςΑθήνα  4 / 2 / 2021
 Α.Π.: 203


ΘΕΜΑ:  Ο Νόμος 4771/2021 με τις διατάξεις που αφορούν και τον Επιστημονικά υπεύθυνο
Κε Πρόεδρε
Σαν συνέχεια της από 24-9-2020 επιστολής μας που αφορούσε τις θέσεις μας για την τότε πρόταση του ΙΣΑ προς το Υπουργείο Υγείας που αφορούσε και τους Επιστημονικά Υπευθύνους, και κατόπιν της ψήφισης της σχετικής τροπολογίας η οποία πιστεύουμε ότι θα δημιουργήσει ακόμη περισσότερα προβλήματα και δυσκολίες στην ομαλή λειτουργία των εργαστηρίων που εκπροσωπούμε, επανερχόμαστε έχοντας να παρατηρήσουμε και να προτείνουμε τα εξής:
Επειδή η προταθείσα διάταξη από τον ΙΣΑ (και ήδη ψηφισθείσα) που αφορά τον Επιστημονικά Υπεύθυνο δεν λαμβάνει υπ’ όψιν της τις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας των εργαστηρίων όπως:
•    Η λειτουργία του εργαστηρίου δεν εξαντλείται με την επίσκεψη του ασθενούς, αλλά υπάρχει μία συνεχής , αδιατάρακτη ροή εργασιών μέχρι και την παράδοση του αποτελέσματος, η οποία με την ύπαρξη αφ’ ενός μεν της προηγμένης τεχνολογίας αφ’ ετέρου δε  του εξειδικευμένου τεχνολογικού προσωπικού  που επιλαμβάνεται τις υπεύθυνα από τον γιατρό, ανατεθειμένες σ’ αυτό εργασίες, δίνουν το περιθώριο της διακεκομμένης φυσικής παρουσίας του Επιστημονικά Υπευθύνου στον χώρο,  
•    Το ιδιαίτερα διευρυμένο ωράριο λειτουργίας  των εργαστηρίων ( 12-15 ώρες) που συνήθως ισχύει,  δεν επιτρέπει σωματικά την συνεχή φυσική παρουσία του Επιστημονικά Υπευθύνου,  
•    Ποιος θα  αντικαταστήσει τον αντικαταστάτη Επιστημονικά Υπεύθυνο, στην προσωπική του εργασία όταν αυτός θα είναι υποχρεωμένος να προσφέρει υπηρεσίες αντικατάστασης σε όλο το ωράριο λειτουργίας;
•    Πως θα εξασφαλίζεται η κατά τον νόμο λειτουργία του εργαστηρίου όταν ο Επιστημονικά Υπεύθυνος χρειαστεί να απουσιάσει σε εξωτερικές εργασίες όπως αιμοληψίες, επίσκεψη σε οργανισμούς κλπ; (θα κλείνει το εργαστήριο; ή θα ψάχνει για αντικαταστάτη;)
Γι’ αυτό προτείνουμε την εξής διευκρινιστική προσθήκη στην ψηφισθείσα τροπολογία:
« Η παρουσία του Επιστημονικά Υπευθύνου ή του νόμιμου αντικαταστάτη του κάθε φορέα ή τμήματος φορέα Πρωτοβάθμιας φροντίδας Υγείας είναι υποχρεωτική καθ’ όλο το ωράριο λειτουργίας του.
Ειδικότερα όσον αφορά τους εργαστηριακούς ιατρούς -  φορείς ή εργαστηριακά τμήματα φορέων ΠΦΥ, λόγω των ιδιαιτέρων συνθηκών, η ομαλή και επιστημονικά ασφαλής λειτουργία αυτών, εξασφαλίζεται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο  είτε με την  φυσική παρουσία του, είτε με την υπό την υπεύθυνη καθοδήγησή του εκτέλεση εργασιών  από το ιατρικό και εξειδικευμένο τεχνολογικό προσωπικό».
Παρακαλούμε να ενεργήσετε τα δέοντα προκειμένου  να γίνει  διευκρινιστική νομοθετική παρέμβαση στην ήδη ψηφισθείσα τροπολογία  που να επιλύει το πρόβλημα.


Για το ΔΣ

        Ο Πρόεδρος                        Ο Γεν. Γραμματέας
Θ. Χατζηπαναγιώτου                    Σπ. Κραμποβίτης

Copyright Peebi.gr © 2012. All Rights Reserved.
Designed and Developed by Webrely