Χρήσιμες Ιστοσελίδες

Λογαριασμός κατάθεσης συνδρομής

ΤΡΑΠΕΖΑ:EUROBANK
ΙΒΑΝ: GR150260062000018020
1289100
ΟΝΟΜΑ: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΩΝ

 

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 60 €
ΜΕ ΠΑΓΙΑ ΕΝΤΟΛΗ  50 €

Αίτηση Εγγραφής

Κάντε την αίτησή σας άμεσα!
Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την φόρμα εγγραφής
Η εγγραφή σας στην ένωση είναι απαραίτητη προϋπόθεση
για την νομική σας καλυψη στην απεργία

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0

Αθήνα:  22-05-2017

ΠΡΟΣ: Πρόεδρο ΕΟΠΥΥ κ. Σ. Μπερσίμη
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:   1) Γενική Δ/νση Οργάνωσης και Σχεδιασμού αγοράς υπηρεσιών υγείας
                            2) ΠΙΣ
                            3) ΙΣΑ, ΙΣΠ, ΙΣΘ, ΙΣΠάτρας
                            4) ΠΕΙΒ    


ΘΕΜΑ:  Οι αλλαγές στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση των εξετάσεων

Κε Πρόεδρε,
Με την από 16-5-217 ανακοίνωσή σας μας πληροφορήσατε για αλλαγές στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης των εξετάσεων που αφορούν: Την ανάγκη προσδιορισμού ενός κωδικού ανά εξέταση, την κατάργηση των πλεοναζόντων κωδικών για μία εξέταση, την κατάργηση παρωχημένων εξετάσεων και την διόρθωση της ονοματολογίας ορισμένων εξετάσεων.
Γι’ αυτό το έργο, λεπτό και ευαίσθητο στην λεπτομέρειά του καθώς και στις επιπτώσεις του, δεν έλαβαν καν γνώση οι κατ’ εξοχήν αρμόδιοι προς συνεργασία φορείς που είναι οι Επαγγελματικές Ενώσεις μεταξύ των οποίων και η ΠΟΣΙΠΥ, με την ιδιότητα και του παρόχου που υφίσταται τα αποτελέσματα των αλλαγών αυτών,  αλλά και με την εμπειρία και την τεχνογνωσία που διαθέτουν από την προηγούμενη άριστη συνεργασία  υπό την αιγίδα του ΙΣΑ το 2013, για την δημιουργία του e-prescription.

Παρατηρήσεις:
    1)  Κατ’ αρχήν μία βασική παρατήρηση: Ο ΕΟΠΥΥ αγνοεί παντελώς την εξής διάταξη που υπάρχει στα ακροτελεύτια άρθρα των ΠΔ και ΥΑ (ΦΕΚ 62Α/30-4-91 και ΦΕΚ 3100Α/30-12-2011)
που αναφέρονται σε κοστολογήσεις εξετάσεων:
«Όταν μία εξέταση κοστολογείται δύο ή περισσότερες φορές με την ίδια ή παραπλήσια ονομασία, κατισχύει η ανώτερη τιμή».
Κατά παράβαση του άρθρου αυτού, ο ΕΟΠΥΥ τιμολογεί εξετάσεις με την χαμηλότερη τιμή όπως θα διαπιστώσουμε παρακάτω.   
    2)   Μια δεύτερη παρατήρηση είναι ότι ο ΕΟΠΥΥ σε αρκετές εξετάσεις έχει κάνει ριζικές παρεμβάσεις σε  σημείο που αλλοιώνουν την ουσία της εξέτασης.
Αυτή η πράξη δεν είναι  σύννομη διότι οι εξετάσεις που ευρίσκονται σε ΠΔ ή ΥΑ αλλάζουν πάλι με το αντίστοιχο ΠΔ ή ΥΑ και όχι με απλές εγκυκλίους ή αποφάσεις του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ.

Α] Πίνακας [Α] εξετάσεων που καθίστανται ανενεργείς
1) Καταργούνται οι εξετάσεις με κωδικούς:   110000030, 31, 32, 48, 74 Δηλαδή οι: MCV, MCH, MCHC, μέτρηση Αιμοπεταλίων, Μορφολογία ερυθρών, πιθανόν με την δικαιολογία ότι περιλαμβάνονται στην «Γενική Αίματος»:  Μέγα ΛΑΘΟΣ.
Η με τον Κωδικό 110000107 εξέταση: «Γενική εξέταση αίματος» Περιλαμβάνει τις εξής εντός της παρενθέσεως παραμέτρους:  Αιμοσφαιρίνη – αριθμό Ερυθρών – αριθμό Λευκών – Τύπο και Αιματοκρίτη. Τίποτε άλλο.
Η προσθήκη των υπολοίπων παραμέτρων έγινε αργότερα για τον εξής λόγο.
Η εξέταση «Γενική αίματος» περιγράφηκε και κοστολογήθηκε σε χρονική περίοδο πολύ πριν εφευρεθούν οι Αιματολογικοί αναλυτές.
Μετά την δεκαετία του ’80, όταν βγήκαν οι Αιματολογικοί αναλυτές, τότε δημιουργήθηκε και η ανάγκη κοστολόγησης των επιπλέον παραμέτρων η οποία έχει παραμείνει μέχρι σήμερα, προκειμένου να ικανοποιήσει την ανάγκη εκτέλεσης μιας πλήρους Γενικής εξέτασης αίματος προερχόμενης από Αιματολογικό αναλυτή με όλες τις αναγκαίες παραμέτρους.  

2) Στην με κωδικό 160000048 καταργηθείσα εξέταση: « Έλεγχος λειτουργίας του άξονος υποθαλάμου υποφύσεως και αξιολόγηση της λειτουργίας του θυρεοειδή αδένα, TRH test για LH σε χρόνους 0’ 15’ 30’ 60’ 120’», το τμήμα με κόκκινα γράμματα έχει προστεθεί παράνομα και λανθασμένα  στην εξέταση του ΠΔ 157/91 Αρ 250: «Έλεγχος λειτουργίας του άξονος υποθαλάμου υποφύσεως και αξιολόγηση της λειτουργίας του θυρεοειδή αδένα = 30,46 €».
Το μη σύννομο είναι «η αλλοίωση με την προσθήκη άλλης εξέτασης σε άλλη: LH αντί TSH»
Και το λάθος είναι ότι  η χορηγούμενη στο TRH test, TRH (Thyrotropin Releasing Hormone) δίδεται για τον έλεγχο της TSH και της Προλακτίνης (PRL) και όχι της LH (ή της FSH όπως θα δούμε παρακάτω).
Η εκτενής ανάλυση γίνεται σ’ αυτό το σημείο διότι το ίδιο λάθος επαναλαμβάνεται πολλαπλά και στον επόμενο πίνακα [Β] .

3) Ως προς την καταργηθείσα εξέταση 160000088:  «Δοκιμασία διέγερσης με TRH»:
 Στην δοκιμασία αυτή (όπως προαναφέρθηκε) χορηγείται ενδοφλέβια στον ασθενή Θυρεοτροπίνη (TRH) και μετράται η  TSH προ και μετά την χορήγηση.
Αυτή η δοκιμασία περιγράφεται στα ΠΔ με την κοστολόγηση 3 φορές
  α] ΠΔ 157/91 Αρ 250 «Έλεγχος λειτουργίας του άξονος υποθαλάμου υποφύσεως και αξιολόγηση της λειτουργίας του θυρεοειδή αδένα = 30,46 €»
 β] ΠΔ157/91 Αρ191 « Θυρεοειδοτρόπος ορμόνη TSH προ και μετά χορήγηση TRH = 12,38 € ».
 γ]  ΠΔ81/88 Αρ 17   « Δοκιμασία διέγερσης με TRH = 23,71 € ».
Επομένως για τον έλεγχο της λειτουργίας μόνο του θυρεοειδούς (ή και της Προλακτίνης)  θα έπρεπε να χρησιμοποιηθεί μόνο η μία από αυτές και μάλιστα σύμφωνα με τον Νόμο αυτή με την ανώτερη τιμή, δηλαδή μόνο η [α].

Β]  ΠΙΝΑΚΑΣ [Β]  ΕΞΕΤΆΣΕΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ

1) Οι εξετάσεις με κωδικούς: 120000030,  120000074, 120000089 Ανήκουν στα Βιολογικά Υλικά 2 και όχι 1.
2)  Η εξέταση 120000068 «Ανοσοϊστοχημική εξέταση επί ιστολογικών τομών» ανήκει στον Παθολογοανατομικό τομέα
3) Η εξέταση 490000089: «Προσδιορισμός πυρηνικών αντισωμάτων ΑΝΑ» ανήκει στα Βιολογικά Υλικά 2 και ΟΧΙ στα Σπινθηρογραφήματα.

4) Για το προσδιορισμό αίματος στα κόπρανα ο ΕΟΠΥΥ κάνει χρήση των εξετάσεων με κωδικούς:130000040: «Αιμοσφαιρίνη ούρων και κοπράνων ανά» = 1,76 €   και  150000032: «Εξέταση κοπράνων για αίμα, κοπροχολίνη, λεύκωμα» = 2,26 €, τις οποίες διαχωρίζει έτι περαιτέρω.
Όμως για τον έλεγχο αίματος στα κόπρανα προβλέπονται οι εξής εξετάσεις στα ΠΔ και στο e-prescription:
    α]  ΠΔ157/91, αρ223 και κωδ. 130000040: «Αιμοσφαιρίνη ούρων ή κοπράνων ανά = 1,76 €»
    β]  ΠΔ157/91 αρ.71  και κωδ150000032 :  «Εξέταση κοπράνων για αίμα, κοπροχολίνη, λεύκωμα = 2,26 € »
     γ] ΠΔ157/91 αρ. 189 και κωδ. 150000101: «Έλεγχος απώλειας αίματος εκ του γαστρεντερικού συστήματος = 13,91 € »
Σύμφωνα με τον Νόμο πρέπει να κρατηθεί η περίπτωση [γ], εξέταση που είναι κοστολογημένη με την ανώτερη τιμή = 13,91 €, (την οποία ο ΕΟΠΥΥ έχει εξαφανίσει), προκείμενου να προσδιοριστεί η εξέταση ανίχνευσης αίματος στα κόπρανα με την προσθήκη και της κοινής ονομασίας: Mayer κοπράνων.
Αυτό είναι λογικό και δίκαιο, διότι μόνο η αξία του ανοσοπλακιδίου Hb, είναι της τάξης περίπου των 5 €, αλλιώς με τις κάτω του κόστους τιμές, ο ΕΟΠΥΥ ωθεί τα εργαστήρια σε λύσεις ανάλογες.
Από την περίπτωση [α] πρέπει να κρατηθεί μόνο η «Αιμοσφαιρίνη ούρων = 1,76 € ».
Και στην περίπτωση [β]  να σπάσει ή εξέταση μόνο στις δύο από τις τρεις περιπτώσεις δηλαδή ένας κωδικός για την κοπροχολίνη και ένας άλλος κωδικός για το λεύκωμα κοπράνων.

5) Η εξέταση με κωδικό 130000106: «Προσδιορισμός στο αίμα ολικών λευκωμάτων και διαχωρισμός αυτών χρωματομετρικώς», παρανόμως διασπάστηκε σε δύο  κωδικούς: Ολικά λευκώματα = 2,05 € και Αλβουμίνες = 2,05 €, διότι η εξέταση Αλβουμίνες έχει ήδη κοστολογηθεί με την πρόσφατη ΥΑ 76492 ΦΕΚ 3458Β/2016 με τιμή 4,0 €.
Για την ιστορία: Ο χρωματικός διαχωρισμός γίνονταν παλαιότερα  με τριχλωροξεικό οξύ και φυγοκέντρηση για τον διαχωρισμό και την μέτρηση των λευκωμάτων. Είναι μια εξέταση η οποία έχει εγκαταληφθεί εδώ και πολλές δεκαετίες και έχει αντικατασταθεί από δύο ξεχωριστές ενζυματικές εξετάσεις: Μία για τα ολικά λευκώματα και μία για τις λευκωματίνες (ή αλβουμίνες).
Εν τούτοις έχει παραμείνει μόνο η ονομασία για τον προσδιορισμό των ολικών λευκωμάτων.

6) Η εξέταση με κωδικό130000116 «Ηπατικές δοκιμασίες ορού αίματος θυμόλης, κολλοειδούς χρυσού, Tacata – Ara, βερονάλης ψευδαργύρου ανά », ΔΕΝ πρέπει να διαχωριστεί στις επιμέρους εξετάσεις, άλλα να αποσυρθεί πλήρως, διότι η εξέταση αυτή είναι απαρχαιωμένη και έχει πάψει να εκτελείται εδώ και πολλές δεκαετίες.

7) Η εξέταση με κωδικό 130000286: «Προσδιορισμός πρωτεΐνης σε υγρά (πχ ούρα, ΕΝΥ), ηλεκτροφορητική κλασματοποίηση και ποσοτικός προσδιορισμός. Εκάστη», διαχωρίζεται σε επιμέρους εξετάσεις που προσδιορίζουν τα «υγρά», όπου μεταξύ των άλλων, μη σύννομα τιμολογείται και η ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών αίματος με 7,28 €, την στιγμή που ήδη υφίσταται στο ΠΔ157/91 αρ.63 και με κωδικό 130000113 η εξέταση: «Προσδιορισμός λευκωμάτων ορού και ο διαχωρισμός σφαιρινών δι’ ηλεκτροφορήσεως = 10,68 € ».

8) Η εξέταση με κωδικό 150000043: «καλλιέργεια εξιδρωμάτων» διαχωρίζεται σε επιμέρους καλλιέργειες.  Όμως ο διαχωρισμός αυτός είναι ανεπαρκέστατος.
   α] Οι αναφερόμενες επιμέρους εξετάσεις είναι λίγες, σπάνιες και νοσοκομειακές
   β] Οι πλέον κοινές και συχνά ζητούμενες καλλιέργειες,  όπως: Φαρυγγικού, Κολπικού, Τραχηλικού, Ουρηθρικού, Ωτικού, Πύου κλπ,  παραβλέπονται.
   γ] Δεν υπάρχει καμία αναφορά στην Αερόβια και Αναερόβια καλλιέργεια των παραπάνω υλικών.
Επομένως θα πρέπει  ο διαχωρισμός της εξέτασης «Καλλιέργεια Εξιδρωμάτων», να γίνει σε πολύ μεγαλύτερο αριθμό επιμέρους Καλλιεργειών  και με την πρόνοια της Αερόβιας και Αναερόβιας εκτέλεσης κάθε μίας από αυτές.

9) Οι εξετάσεις με κωδικούς 160000017 και 160000020 ενοποιούνται σε μία εξέταση
«Θυεροειδοτρόπος ορμόνη (TSH) προ και μετά την χορήγηση TRH».
Όπως γράψαμε και παραπάνω, επαναλαμβάνουμε και τώρα ότι:
Αυτή η δοκιμασία αυτή περιγράφεται στα ΠΔ με την κοστολόγηση, 3 φορές
  α] ΠΔ 157/91 Αρ 250 «Έλεγχος λειτουργίας του άξονος υποθαλάμου υποφύσεως και αξιολόγηση της λειτουργίας του θυρεοειδή αδένα = 30,46 €»
 β] ΠΔ157/91 Αρ191 « Θυρεοειδοτρόπος ορμόνη TSH προ και μετά χορήγηση TRH = 12,38 € ».
 γ]  ΠΔ81/88 Αρ 17   « Δοκιμασία διέγερσης με TRH = 23,71 € ».
Επομένως για τον έλεγχο της λειτουργία μόνο του θυρεοειδούς θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί μόνο η μία από αυτές και μάλιστα σύμφωνα με τον Νόμο αυτή με την ανώτερη τιμή, δηλαδή μόνο η [α] ή έστω η [γ] η οποία και μη σύννομα καταργήθηκε.

11)  Στις εξετάσεις με τους νέους κωδικούς 160000020, 160000135, 160000022 και 160000136 έχει προστεθεί μη σύννομα αλλά και αντιεπιστημονικά η πρόταση: « TRH test για FSH ή LH» ή οποία και δεν υφίσταται στις αντίστοιχες κοστολογούμενες εξετάσεις στο ΠΔ 157/91 και αρ. 192 και 193.
Εδώ να σημειώσουμε ξανά ότι το TRH test ΔΕΝ αφορά την FSH ή την LH, αλλά χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της λειτουργίας του άξονος υποθαλάμου -  υποφύσεως,  αποκλειστικά για την λειτουργία του θυρεοειδούς αδένα και της έκκρισης Προλακτίνης (PRL) μέσω της διέγερσης με TRH και μετρήσεων των επιπέδων TSH (ή της PRL).  

12) Τέλος να κάνουμε μια σημαντική παρατήρηση – καταγγελία πέραν της ανακοίνωσης των μεταβολών,   που αφορά την τιμολόγηση της β-HCG.
Η εξέταση αυτή καταγράφεται ως:
α)  Στο ΠΔ 81/88 αρ. 3  ως β-χοριακή γοναδοτροπίνη (β-HCG) = 7,16 €  και
β)  Στο ΠΔ 157/91 αρ.249 ως Χοριογεναδοτροπίνη (NCG) = 12,38 €
Με την υπ’ αριθ. 104228/23-10-2002 απόφαση του Υπουργείου Υγείας,  μετά από γνωμάτευση του ΚΕΣΥ (επισυνάπτονται), οι δύο παραπάνω εξετάσεις θεωρήθηκαν ταυτόσημες ως β-χοριακή γοναδοτροπίνη με τιμή 12,38 €.
Για κάποιο λόγο και ενώ στον αρχικό κατάλογο εξετάσεων του e-prescrιption, η β-HCG ήταν ήδη κοστολογημένη με 12,38 €, αιφνίδια και αδικαιολόγητα η αντίστοιχη Διεύθυνση του ΕΟΠΥΥ, την επανατιμολόγησε μη σύννομα, με την κατώτερη τιμή των 7,16 €.
Ζητάμε λοιπόν την επαναφορά της εξέτασης  β-HCG στην νόμιμη τιμή των 12,38 €.
Ο λόγος πέραν από τυπικός είναι και ουσιαστικότατος διότι η β-HCG έχει την εξής ιδιαιτερότητα:
Σε τιμές β-HCG άνω των 1000 IU, απαιτούνται επαναλήψεις της εξέτασης με αραιώσεις του ορού.
Όταν μια έγκυος γυναίκα έχει πολλές χιλιάδες μονάδες, τότε απαιτείται η επανεκτέλεση  της εξέτασης με αραίωση για δεύτερη ή τρίτη ή και για τέταρτη φορά.
Αυτή η ιδιαιτερότητα αυξάνει δραματικά το κόστος της εξέτασης, η δε παράνομη υποτιμολόγηση της  από τον ΕΟΠΥΥ στα 7,16 €  την καθιστά ζημιογόνο, πράξη που είναι μη σύννομη,  αλλά παράλληλα μπορεί και να ωθήσει το εργαστήριο σε λύσεις όχι ποιοτικά ορθές.

Διορθωμένος Τιμοκατάλογος Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Έγγραφο B-HCG


 Ο   Πρόεδρος                                                                 Ο  Γ.  Γραμματέας
Θ. Χατζηπαναγιώτου                                                      Σ.  Κραμποβίτης

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0

ΑΘΗΝΑ, 11-05-2017

Σχετικά με τις ασφαλιστικές εισφορές των ελεύθερων επαγγελματιών

Προς: την Υπουργό Εργασίας κα Αχτσιόγλου
Κοινοποίηση: ΠΙΣ, ΙΣΑ, ΙΣΠ, ΙΣΘ, ΙΣΠάτρας, Τύπο.

Αξιότιμη κα Υπουργέ
Μέχρι σήμερα οι ασφαλιστικές εισφορές των ελευθέρων επαγγελματιών και των αυτοαπασχολουμένων εξέπιπταν από το φορολογητέο εισόδημα και μάλιστα προ 11 μηνών με τον Νόμο 4387/16 (Νόμος Κατρούγκαλου) καθορίστηκε επακριβώς και ο τρόπος υπολογισμού αυτών (ασφαλιστικών εισφορών).

Πριν εφαρμοστούν τα ήδη υπάρχοντα μέτρα, πληροφορούμαστε από τα ΜΜΕ, ότι στο αμέσως προσεχές διάστημα αλλάζετε με νόμο και τα δύο:
1) Καταργείτε την έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από το φορολογητέο εισόδημα
2) Τροποποιείτε την διαδικασία υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών ώστε να βγαίνουν αυξημένες.
Ήδη ο κλάδος τον οποίον εκπροσωπούμε (2500 μικροί και μεσαίοι εργαστηριακοί γιατροί  μαζί με 10000 προσωπικό), από το 2012, έχει υποστεί επανειλημμένα πλήγματα με διαδοχικές μειώσεις τιμών, rebate, claw back, απελευθέρωση – ασύδοτη επιχειρηματοποίηση της υγείας, φορολογικό, ασφαλιστικό, με αποτέλεσμα την όδευση του προς την πλήρη κατάρρευση.
Με την νέα στροφή που επιχειρείτε, καταφέρνετε ένα μεγάλο πλήγμα αφ’ ενός μεν στην φερεγγυότητά σας και στην αξιοπιστία σας, αφ’ ετέρου δε προς όλη την μεσαία τάξη και ειδικότερα στον κλάδο μας τον οποίο οδηγείτε μια ώρα αρχύτερα  στην έξοδο από την αγορά.
Πριν κάνετε οτιδήποτε (αν και οι πληροφορίες λένε ότι έχετε δεσμευτεί προς στους θεσμούς), σας καλούμε να σκεφθείτε και να πράξετε ό,τι είναι δυνατόν, προκειμένου να προστατεύσετε το πιο δυναμικό κομμάτι της κοινωνίας.
Συμφέρει την Ελλάδα, συμφέρει όλους μας.

 

  Ο   Πρόεδρος                                                           Ο  Γ.  Γραμματέας
Θ. Χατζηπαναγιώτου                                                      Σ.  Κραμποβίτης

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0

Αγαπητοί συνάδελφοι

Από σήμερα μπαίνει μιά νέα εφαρμογή στην ιστοσελίδα της ΠΕΕΒΙ

Στην δεξιά πλευρά υπάρχει μιά στήλη με τίτλο «Νέα απο τον Τύπο και τον ΕΟΠΥΥ»

Αυτή η στήλη θα ενημερώνεται επι καθημερινής βάσης με ό, τι ενδιαφέρον δημοσιεύευται στον Τύπο και στον ΕΟΠΥΥ (εγκύκλιοι, ανακοινώσεις, αποφάσεις κλπ), προκειμένου να είστε όσο το δυνατόν ενημερωμένοι.

Ο Πρόεδρος          Η Γ. Γραμματέας

Σ. Κραμποβίτης      Μ. Καλαμάρη

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0

Αθήνα 28-05-2017


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΦΥ


Η Ελλάδα είναι μία χώρα  όπου μεταξύ των άλλων έχει τα εξής χαρακτηριστικά:
•    Έχει έντονο γεωγραφικό ανάγλυφο με πολλούς ορεινούς όγκους, δύσβατες περιοχές και δυσκολία επικοινωνίας μεταξύ των.
•     Χιλιάδες μικρά νησιά πολλά εκ των οποίων είναι αραιοκατοικημένα, σε άγονες γραμμές, αρκετά εκ των οποίων είναι μεγάλης εθνικής σημασίας.
•    Τον κύριο όγκο του πληθυσμού συγκεντρωμένο στα μεγάλα αστικά κέντρα με την επαρχία να πάσχει από κόσμο και να φυλλορροεί συνεχώς.
•    Την ευλογία να έχει χιλιάδες ειδικευμένους και αξιόλογους γιατρούς (όπως και άλλους επιστήμονες) οι οποίοι είναι συγκεντρωμένοι και αυτοί στα μεγάλα αστικά κέντρα μαζί με τον υπόλοιπο πληθυσμό.
Θα περίμενε κανείς λοιπόν από μια κυβέρνηση, εν καιρώ κρίσης και οικονομικής δυσπραγίας:
•    Να εκμεταλλευτεί την πληθώρα ειδικευμένων γιατρών του ιδιωτικού τομέα στις μεγάλες πόλεις και να οργανώσει ένα δίκτυο ΠΦΥ χρησιμοποιώντας όλο το προσφερόμενο ιατρικό δυναμικό
•    Και στην επαρχία και στα νησιά, όπου οι ανάγκες είναι μεγάλες, να παρέμβει δυναμικά, με τους Γενικούς γιατρούς και τις ΤοΜΥ.

Όμως αγνοώντας τους ιατρικούς φορείς (ΠΙΣ και ΙΣ) και τις Επαγγελματικές και Επιστημονικές Ενώσεις του τόπου μας και έχοντας ως οδηγό τον Π.Ο.Υ. καθώς και συστήματα ΠΦΥ ξένων χωρών (Πορτογαλία, Ιταλία, Βρετανία κλπ)  που όμως έχουν διαφορετική κατανομή πληθυσμών, έλλειψη ιατρικού δυναμικού και διαφορετική κουλτούρα, πρότεινε ένα σύστημα ΠΦΥ που όμως είναι αταίριαστο για τα ελληνικά δεδομένα.

Ας δούμε τις γενικές γραμμές που κινείται αυτό το σχέδιο Νόμου
•    Προσπαθεί να «ανακαταλάβει τον χώρο» της δημόσιας υγείας στα μεγάλα κέντρα όπου αισθάνεται ότι έχει «ηττηθεί» από την «ιδιωτική πρωτοβουλία» .
•    Για να το πετύχει αυτό προσπαθεί να «αναστήσει» τα παλιά κέντρα υγείας και τα πρώην ιατρεία του ΙΚΑ και να τα εμπλουτίσει  με τις ΤοΜΥ.
•    Έχει ως κεντρικό σημείο αναφοράς τον Γενικό γιατρό (τον οποίο βαφτίζει οικογενειακό), μια νοσηλεύτρια,     και μια επισκέπτρια.
•     Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί η ομάδα να εμπλουτιστεί και με έναν παιδίατρο ή έναν καρδιολόγο μια μαία κλπ.
•    Μέσα στο ιατρικό δυναμικό που θα χρησιμοποιήσει είναι και οι Συμβεβλημένοι γιατροί του ΕΟΠΥΥ στους οποίους όμως αλλάζει το καθεστώς της αμοιβής, του κατά πράξη και περίπτωση και τους μετατρέπει σε υπαλλήλους  με αμοιβή ανάλογα με τον πληθυσμό που καλύπτουν (Ιταλικό μοντέλο).
•    Οι στόχοι των κρατικών δομών υγείας  είναι πολυποίκιλοι:    άμεση παροχή υπηρεσιών υγείας, προληπτική παρακολούθηση του πληθυσμού, παρακολούθηση υγείας σε σχολεία, τόπους εργασίας, κοινωνικούς χώρους, εμβολιασμοί, παροχή υγείας στο σπίτι, φροντίδα ηλικιωμένων στο σπίτι, συμβουλευτική και υποστήριξη ατόμων και οικογενειών, παρακολούθηση χρόνιων νοσημάτων, φροντίδα ψυχικών νοσημάτων κλπ κλπ κλπ.
Στόχοι πραγματικά ωραίοι αλλά υπερβολικά φιλόδοξοι  που για την πραγματοποίηση τους απαιτούν πολύ περισσότερο προσωπικό και πολύ υψηλότερες δαπάνες
•    Ως προς το διαγνωστικό κομμάτι, θα δημιουργηθούν  κεντρικά εργαστήρια όπου τα δείγματα θα αποστέλλονται από τις περιφερειακές μονάδες… (όπως περίπου επί εποχής ΙΚΑ για τις ορμόνες και τα αντισώματα μόνο…).
•    Η οικονομική στήριξη θα είναι από τον… Κρατικό προϋπολογισμό.

Κατά την άποψή μας, το εν λόγω νομοσχέδιο έχει υπερφιλόδοξους στόχους  με οργανωτικές ατέλειες και ελλιπή χρηματοδότηση  που σύντομα θα έχει προβλήματα επιβίωσης αν δεν γίνουν άμεσα διορθωτικές αλλαγές
Και τούτο διότι:
1.    Έρχεται να ανταγωνιστεί σε ένα χώρο (μεγάλα αστικά κέντρα) όπου οι υπηρεσίες που προσφέρουν οι ιδιωτικές μονάδες (ατομικές και επιχειρήσεις) ΠΦΥ, είναι ποιοτικά πολύ ανώτερες αυτών που ευαγγελίζεται να προσφέρει το νέο Ν/Σ.
2.    Το μοντέλο του «Γενικού οικογενειακού γιατρού» - τροχονόμου,  που θα κατευθύνει τον ασθενή στο νοσοκομείο ή σε άλλον ειδικό γιατρό,  όπου εφαρμόστηκε, απέτυχε  και εγκαταλείπεται.
3.    Η προσπάθεια της έξωθεν επιβολής του οικογενειακού γιατρού (χρησιμοποιώντας μάλιστα ως μέσον πίεσης, τον ΕΟΠΥΥ και τους συμβεβλημένους γιατρούς του),  έρχεται σε αντίθεση με την ελευθερία που έχει μέχρι τώρα ο πολίτης να επιλέγει τον Παθολόγο του, τον Γυναικολόγο του, τον Παιδίατρό του, τον Καρδιολόγο του, τον Γαστρεντερολόγο του, ανάλογα με την κάθε περίπτωση.
4.    Ο υποχρεωτικός οικογενειακός γιατρός, με τον Γενικό γιατρό σε ρόλο ειδικού για όλες τις παθήσεις, ανάμεσα σε δεκάδες ειδικευμένους συναδέλφους του, έρχεται σε αντίθεση  με την  κουλτούρα του Έλληνα, ο οποίος εφ’ όσον έχει την δυνατότητα επιλογής (και την έχει),  θα επιλέξει ανάλογα με το πρόβλημά του και τον ειδικό γιατρό που εμπιστεύεται.
5.    Το ετήσιο κόστος, μας λέει ο Υπουργός, το έχει υπολογίσει περί τα 80 εκ. €, ( η ελληνική πραγματικότητα και η εμπειρία, μας διδάσκει ότι το πραγματικό κόστος ενός έργου είναι συνήθως τριπλάσιο του προϋπολογισθέντος), το οποίο και έχει εξασφαλίσει; για δύο χρόνια από το ΕΣΠΑ… και μετά; Τι;  Από τον προϋπολογισμό;  Ποιόν προϋπολογισμό; Αφού είναι κλειστός. Που θα βρεθούν οι πόροι; Μήπως από τους πόρους για τον ΕΟΠΥΥ (δηλαδή για τις εξετάσεις και τις επισκέψεις;)
 Μέχρι το 2012 υπήρχε το ΙΚΑ και ορισμένα μικρότερα Ταμεία με τις δικές τους ιατρικές μονάδες, (τα δε υπόλοιπα είχαν απλές συμβάσεις με γιατρούς), την δαπάνη των οποίων κάλυπταν οι εισφορές υγείας των ασφαλισμένων.
Μετά το 2012 δημιουργήθηκε ο ΕΟΠΥΥ ως «αποκλειστικά αγοραστής υπηρεσιών υγείας»,  οπότε οι πόροι επαναλειτουργίας αυτών των μονάδων ΠΦΥ, δεν υπάρχουν πλέον.
      Επομένως ένα τέτοιο εγχείρημα για να μπορέσει να σταθεί αξιοπρεπώς στα πόδια του θέλει
      πολλά λεφτά….  πάρα πολλά λεφτά,  και η Ελλάδα δεν τα έχει… άλλες είναι οι ανάγκες της.

Αυτό που επίσης θέλουμε να καταγράψουμε είναι ότι σε αυτή την φάση της οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης της χώρας, η εφαρμογή αυτού του μοντέλου δημόσιας ΠΦΥ στις γειτονιές των μεγάλων πόλεων, με επίκεντρο τους γενικούς οικογενειακούς γιατρούς έρχεται σε κάθετη ανταγωνιστική θέση με τον γιατρό και το εργαστήριο της γειτονιάς, αφήνοντας ελεύθερο το πεδίο δράσης των μεγάλων οικονομικών συμφερόντων, τα οποία πλήρως οργανωμένα με τις ασφαλιστικές εταιρίες και τα επιχειρηματικά πλάνα, ουδόλως επηρεάζονται, αντίθετα τους κάνει καλό διότι θα έρθει το Δημόσιο να ξεκαθαρίσει το τοπίο από τους «μικρούς και ενοχλητικούς».

Έτσι λοιπόν εάν ο κος Υπουργός θέλει να στηρίξει το μικρό (οικονομικά) ιατρείο και εργαστήριο, θα πρέπει ταυτόχρονα με την (σωστή στην σύλληψη) προσπάθεια δημιουργίας δημόσιας ΠΦΥ, να προβλέψει απαραίτητα και την λήψη μέτρων ελέγχου και συγκράτησης της ανεξέλεγκτης δραστηριότητας των μεγάλων οικονομικών συμφερόντων που επιχειρούν στην υγεία, αλλιώς θα είναι υπεύθυνος για την διάλυση και του υπάρχοντος υγιούς ιατρικού ιστού αλλά  και της δημόσιας υγείας για την οποία αγωνίζεται.

Εν κατακλείδι πιστεύουμε ότι το σύστημα αυτό, έτσι όπως προτείνεται να διαμορφωθεί, στο συγκεκριμένο υγειονομικό και οικονομικό περιβάλλον,  αφ’ ενός μεν δεν προσφέρει κάτι καινούργιο, αφ’ ετέρου δε σπαταλά πόρους που θα ήταν πολύ χρησιμότεροι σε άλλους τομείς της Υγείας.
Προτείνουμε στον Υπουργό προτού να καταθέσει αυτό το Νομοσχέδιο στην Βουλή, να ξεκινήσει άμεσα έναν εποικοδομητικό διάλογο και με τους Ελληνικούς φορείς υγείας, με στόχο την αναπροσαρμογή του προτεινόμενου δημόσιου συστήματος ΠΦΥ προς μία κατεύθυνση τέτοια, ώστε να είναι βιώσιμο και αφομοιώσιμο  από την κοινωνία.
Κατά την δική μας άποψη, σε αυτή την δύσκολη οικονομική συγκυρία για την πατρίδα μας, θα πρέπει  να οργανώσει τις ήδη υπάρχουσες ιδιωτικές μονάδες υγείας στα μεγάλα αστικά κέντρα, σε ένα ευέλικτο και αποτελεσματικό δίκτυο,  το οποίο θα παρέχει υπηρεσίες ΠΦΥ όχι μόνο στους ασφαλισμένους, αλλά θα παρέχει επίσης και πρόνοια προς τους οικονομικά αδύναμους και ανασφάλιστους πολίτες, χωρίς όμως να μπει στην διαδικασία κατασκευής και συντήρησης  νέων δομών με προσλήψεις και περιττές για την περίσταση δαπάνες.   
Στην επαρχία όμως  και τα νησιά, αξίζει τον κόπο να προσπαθήσει, με όποιο οικονομικό κόστος, ένα εγχείρημα του τύπου ΤοΜΥ αλλά σε ποιο προσαρμοσμένες και ρεαλιστικές, οργανωτικά,  βάσεις.

 

Για το ΔΣ

     Ο Πρόεδρος                                             Η Γ. Γραμματέας
Σπύρος Κραμποβίτης                                   Μαρία Καλαμάρη

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0

Αθήνα, 23/03/2017

Προς:              Υπουργό Υγείας κο Α. Ξανθό
Κοινοποίηση: Αναπλ. Υπουργό κο Π. Πολάκη
                    Γενικό Γραμματέα κο Γιαννόπουλο

 

Θέμα:  Ο Νόμος για τα Αιμοληπτήρια

 

Κύριε Υπουργέ
Στον νεοψηφισθέντα  Νόμο περί «Ψυχικής Υγείας» εισαγάγατε και ψηφίσθηκε μία τροπολογία σας με την οποία καταργείτε  συλλήβδην όλα τα «αιμοληπτήρια».

Ο θεσμός των «αιμοληπτηρίων»  έχει δημιουργηθεί εδώ και πολλά χρόνια προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες των συνήθως λιγοστών κατοίκων σε  απομεμακρυσμένες, και δύσβατες περιοχές,  όπου για πρακτικούς οικονομικούς λόγους δεν είναι δυνατόν να λειτουργεί πλήρες εργαστήριο.
Η δε εκτίμηση της «δύσβατης και απομεμακρυσμένης» περιοχής αφέθηκε (ορθά) στην κρίση των τοπικών ΙΣ.
Βεβαίως και υπάρχουν  υπερβάσεις και καταχρήσεις του θεσμού αυτού από την χαλαρή ερμηνεία των τοπικών ΙΣ  και την έκδοση μη αναγκαίων σχετικών αδειών και για αυτό πολύ σωστά εκδώσατε και την υπ. Αριθ.  Γ3β/ΓΠ/οικ.10508 /10-2-2017 εγκύκλιό σας όπου συνιστάτε προς τους ΙΣ την αυστηρή εφαρμογή των όρων έκδοσης αυτών των αδειών.

Όμως από το σημείο αυτό μέχρι του σημείου της πλήρους κατάργησης του θεσμού των αιμοληπτηρίων,  υπάρχει μεγάλη απόσταση.
Τα προβλήματα που θα προκύψουν από την κατάργηση της  ζωτικής σημασίας, υπηρεσίας αυτής προς τους κατοίκους των απομεμακρυσμένων ορεινών περιοχών ή των απομονωμένων μικρών νησιών,  θα είναι πολλαπλάσια από τα οφέλη που θα επιφέρει η διακοπή της λειτουργίας των Αιμοληπτηρίων  στις περιοχές όπου δεν είναι αναγκαία η λειτουργία των.

Επίσης θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι η οικονομική συνέπεια που θα επέλθει λόγω της διακοπής λειτουργίας των αιμοληπτηρίων (ακόμη και των μη αναγκαίων), θα είναι ελάχιστη για τα εργαστήρια, σε αντίθεση με τις ανάγκες  του συγκεκριμένου εξυπηρετούμενου  πληθυσμού που θα πληγεί σημαντικά.

Γι’ αυτό τον λόγο σας καλούμε να επανεξετάσετε το θέμα και πριν λήξει η τρίμηνη προθεσμία διακοπής της λειτουργίας των «αιμοληπτηρίων»,  και να εκδώστε  νέα τροπολογία όπου να εξαιρέσετε  την απαγόρευση λειτουργίας αυτών στις δυσπρόσιτες και έχουσες ανάγκη περιοχές (ορεινά χωριά, μικρά νησιά κλπ),  ορίζοντας όμως συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις στην βάση της υπ’ αριθ. 425/2002 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου  του Κράτους, που θα εξυπηρετούν τον σκοπό αυτό και δεν θα επιτρέπουν παρεκκλίσεις και υπερβάσεις.

Σημείωση:  Σας επισυνάπτουμε και σχετική επιστολή συναδέλφου όπου αναλύει με πραγματικά παραδείγματα το πρόβλημα που δημιουργείται.
 

Για το ΔΣ


        Ο Πρόεδρος                        Ο Γεν. Γραμματέας
Θ. Χατζηπαναγιώτου                    Σπ. Κραμποβίτης

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΑ ΚΑΚΟΒΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

Σε απάντηση στα κακόβουλα σχόλια που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο σχετικά με επικείμενη προς ψήφιση τροπολογία για την ειδικότητα της Ιατρικής Βιοπαθολογίας σας κοινοποιούμε τα εξής:
Στην ισχύουσα Ευρωπαϊκή Οδηγία (2005/36/ΕΚ) η υπάρχουσα αντιστοίχιση της Ιατρικής Βιοπαθολογίας είναι καταχωρημένη στην μονοθεματική ειδικότητα με γενικό τίτλο «Μικροβιολογία-βακτηριολογία», η οποία τελευταία αποτελεί μονοθεματική ειδικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση με εκπαίδευση μόνο στην Μικροβιολογία (4 χρόνια Μικροβιολογία και 1 χρόνο παθολογία, ειδικότητα κυρίως νοσοκομειακή χωρίς επαγγελματική προοπτική στον ιδιωτικό τομέα). Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα οι Έλληνες Ιατροί Βιοπαθολόγοι που επιθυμούν να εργαστούν σε χώρες της ΕΕ να μην αναγνωρίζονται ως πολυθεματικοί εργαστηριακοί ιατροί αλλά ως μονοθεματικοί μικροβιολόγοι με περιορισμένο επαγγελαμτικό αντικείμενο. Αποτέλεσμα ήταν και είναι οι συνεχείς διαμαρτυριές των νέων κυρίως Ελλήνων ιατρών βιοπαθολόγων οι οποίοι δεν μπορούσαν και δεν μπορούν να βρουν εργασία ως βιοπαθολόγοι σε χώρες της ΕΕ, στις οποίες υπάρχει αρκετά αυξημένη ζήτηση πολυθεματικών εργαστηριακών ιατρών. Παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες εκ μέρους της ΠΕΙΒ (Πανελλήνια Ένωση Ιατρικής Βιοπαθολογίας)  στο παρελθόν,  η  αρμόδια κρατική υπηρεσία (ΚΕΣΥ) εγκληματικά εκώφευε στο να προχωρήσει σε διορθωτική πράξη. Σημειωτέον ότι παροόμοια λάθη σε όλες τις ιατρικές ειδικότητες υπάρχουν για πολλές χώρες της ΕΕ και αρκετές έχουν προχωρήσει σε επι μέρους διορθωτικές πράξεις.
Η παρούσα τροπολογία διορθώνει το πρόβλημα αντιστοιχίζοντας την Ιατρική Βιοπαθολογία στην Κλινική Βιολογία και Βιολογική Χημεία που αποτελούν τις γενικές ονομασίες της πολυθεματικής εργαστηριακής ειδικότητας στην ΕΕ. Οι όροι «Κλινική Βιολογία» και «Βιολογική Χημεία» δεν πρέπει να συγχέονται με συγκεκριμένο περιεχόμενο αλλά είναι συμβολικοί για την πολυθεματική εργαστηριακή ιατρική (Ιατρική Βιοπαθολογία για την Ελλάδα). Επίσης δεν πρέπει να συγχέονται με άσκηση της ειδικότητας από μη ιατρούς γιατί η συγκεκριμένη Ευρωπαϊκή Οδηγία αφορά αποκλειστικά Ιατρούς.
Επί πλέον:
-    πουθενά δεν αναφέρεται ότι οι παλιοί Βιοπαθολόγοι με την παλαιά ονομασία της ειδικότητας {Μικροβιολογία) πρέπει να εκπαιδευτούν επί πλέον στην Παθολογία. Αυτό αν ήταν να γίνει έπρεπε να είχε γίνει από το 1995 με την αλλαγή του ονόματος και του χρόνου εκπαίδευσης στην ειδικότητα!
-    Στην Κομισιόν μετά από αίτημά της, έχει ήδη κατατεθεί από όλους τους τομείς των ιατρικών ειδικοτήτων της UEMS (Union of European Medical Specialists) σχέδιο επικαιροποιημένης οδηγίας με τη σωστή αντιστοίχιση, το οποίο βρίσκεται στη διαδικασία της επισημοποίησης μέσω των επί μέρους κρατικών φορέων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι διαδικασίες όμως είναι αρκετά χρονοβόρες. Άρα αργά ή γρήγορα η διόρθωση αυτή θα γίνει  κεντρικά από την ΕΕ για όλες τις χώρες.
Πρόκειται για μια χρυσή ευκαιρία να σταματήσει αυτή η ακύρωση της Ιατρικής Βιοπαθολογίας στην δυνατότητα των νέων ιατρών να εργαστούν στην ΕΕ. Ας μη χαθεί!

    Ο Πρόεδρος                                                   Η Γ. Γραμματέας
Σπύρος  Κραμποβίτης                                           Μαρία  Καλαμάρη


 

Copyright Peebi.gr © 2012. All Rights Reserved.
Designed and Developed by Webrely