Ο ΙΣΑ καλεί τα μέλη του να τον εξουσιοδοτήσουν για να προβεί σε καταγγελία της Σύμβασης για την εκτέλεση παρακλινικών εξετάσεων με τον ΕΟΠΥΥ

και τη διαπραγμάτευση νέας συλλογικής σύμβασης.

Πατήστε ΕΔΩ

 


 Χρήσιμες Ιστοσελίδες

Λογαριασμός κατάθεσης συνδρομής

ΤΡΑΠΕΖΑ:EUROBANK
ΙΒΑΝ: GR150260062000018020
1289100
ΟΝΟΜΑ: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΩΝ

 

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 60 €
ΜΕ ΠΑΓΙΑ ΕΝΤΟΛΗ  50 €

Αίτηση Εγγραφής

Κάντε την αίτησή σας άμεσα!
Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την φόρμα εγγραφής
Η εγγραφή σας στην ένωση είναι απαραίτητη προϋπόθεση
για την νομική σας καλυψη στην απεργία

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0

Αθήνα, 05/01/2015

 

Προς
Πρόεδρο Ε.Ο.Π.Υ.Υ., κ. Δ. Κοντό και
Τα μέλη του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Κοινοποίηση
Υπ. Υγείας, κ. Μ. Βορίδη
Πρόεδρο Π.Ι.Σ., κ. Μ. Βλασταράκο
Όλους τους Ιατρικούς Συλλόγους της χώρας


   Παρακαλούμε, όπως μας ενημερώσετε άμεσα, ώστε να διαφυλάξουμε τα μέλη μας, εργαστηριακούς ιατρούς, από περιττές ζημίες και καταστροφικά claw back, για τα εξής:
1.    Εάν από 1/1/2015 θα ισχύει το πλαφόν, όπως αυτό ορίστηκε στις 10 Δεκεμβρίου 2014 και αν αυτό έχει τροποποιηθεί να μας το κοινοποιήσετε το συντομότερο δυνατόν, για την αποφυγή άσκοπων υπερβάσεων που θα εκτροχιάσουν τον προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ και θα επιφέρουν ζημίες στα ιατρεία μας
2.    Ύστερα από τη συνάντηση που είχαμε με τον Υπουργό Υγείας στις 19/12/2014 και όπως αναφέρει και το σχετικό δελτίο τύπου του Υπουργείου, ο Υπουργός κ. Μ. Βορίδης μας διαβεβαίωσε ότι από τις αρχές του έτους θα εφαρμοστούν οι συνταγογραφικοί περιορισμοί, όπως αυτοί ορίζονται στο ΦΕΚ 2243-18/8/14. Είστε σε θέση να μας προσδιορίσετε πότε ακριβώς θα είναι έτοιμο το μηχανογραφικό σας σύστημα για την εφαρμογή αυτών των περιορισμών, προκειμένου να προστατευτεί ο προϋπολογισμός του ΕΟΠΥΥ από επίδοξους διαφθορείς?
3.    Τι προτίθεστε να πράξετε τελικά με το πλαφόν όσον αφορά στους νέους συναδέλφους, περιοχές που αυτό δεν έχει οριστεί και συναδέλφους που για ιδιαίτερους λόγους έχουν ζητήσει επαναπροσδιορισμό του ανώτατου μηνιαίου ατομικού τους ορίου?
Επιφυλασσόμενοι για κάθε νόμιμο δικαίωμα μας,
Αναμένουμε να μας προσδιορίσετε την ημερομηνία επείγουσας συνάντησής μας, ύστερα και από την τηλεφωνική παρέμβαση του Υπουργού Υγείας, για τη σύσταση επιτροπής ελέγχου κατά της διαφθοράς στο χώρο μας.
Σας ευχόμαστε καλή χρονιά γεμάτη υγεία!

 

Ο Πρόεδρος                                     Ο Γενικός Γραμματέας
Κ. Μπεντεβής                                  Μ. Παπακωνσταντίνου

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0

Αγαπητοί συνάδελφοι

Προκειμένου να εκδώσετε τα Πιστωτικά Τιμολόγια για τα Rebate και Claw back του 2013 και Α' εξαμήνου του 2014 συμβουλευτείτε τους λογιστές σας, προς διευκόλυνση των οποίων σας παραθέτουμε την αντίστοιχη ΠΟΛ 1191 του Υπουργείου Οικονομικών.

ΠΟΛ.1191/12.8.2014
Φορολογική μεταχείριση των ποσών επιστροφής κατ' εφαρμογή του μηχανισμού αυτόματης επιστροφής (claw back) και του κλιμακούμενου ποσοστού επί των οφειλών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ (rebate), από τους συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 100 του ν. 4172/2013.

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 12 Αυγούστου 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ: Α', Β'
2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ: Α', Β'
3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑΤΑ: Α', Β '

Ταχ. Δ/νση: :Κ. Σερβίας 10
Ταχ.Κώδικας:101 84 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο 210-3375312
ΦΑΞ: 210-3375001

ΠΟΛ 1191/2014

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση των ποσών επιστροφής κατ' εφαρμογή του μηχανισμού αυτόματης επιστροφής (claw back) και του κλιμακούμενου ποσοστού επί των οφειλών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ (rebate), από τους συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 100 του ν. 4172/2013.


Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 30 του ν.2238/1994 όπως αυτές ίσχυαν πριν από την κατάργησή τους με το ν.4172/2013 και εφαρμοζόνταν για φορολογικά έτη που άρχισαν πριν την 1.01.2014, ως ακαθάριστο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις λαμβάνεται το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων από τις κάθε είδους εμπορικές συναλλαγές.
2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 48 του ν. 2238/1994, ορίζεται ότι χρόνος κτήσης του εισοδήματος από υπηρεσίες ελευθέριου επαγγέλματος θεωρείται ο χρόνος κατά τον οποίο παρασχέθηκαν οι υπηρεσίες από τον ελεύθερο επαγγελματία. Όταν πρόκειται για παροχή υπηρεσίας διαρκείας, χρόνος απόκτησης του εισοδήματος θεωρείται ο χρόνος που καθίσταται απαιτητό κάθε επί μέρους τμήμα της αμοιβής για το μέρος αυτό και την υπηρεσία που παρασχέθηκε. Κατ' εξαίρεση, για τους ελεύθερους επαγγελματίες που αποκτούν εισόδημα από παροχή υπηρεσιών στο Δημόσιο και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), χρόνος κτήσης του εισοδήματός τους θεωρείται ο χρόνος είσπραξής του.
3. Εξάλλου, με τις διατάξεις της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 105 του ν.2238/1994 ορίζεται ότι ως ακαθάριστο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις λαμβάνεται το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων από τις κάθε είδους εμπορικές συναλλαγές.
4. Επίσης, με τις διατάξεις της περ. α' του άρθρου 102 του ν. 2238/1994, ορίζεται ότι ο φόρος επιβάλλεται κάθε οικονομικό έτος στο συνολικό καθαρό εισόδημα από κάθε πηγή, που αποκτάται κατά τη διαχειριστική περίοδο η οποία λήγει μέσα στο διάστημα από 1η Αυγούστου του προηγούμενου ημερολογιακού έτους μέχρι τις 31 Ιουλίου του οικείου οικονομικού έτους.
Οι πιο πάνω διατάξεις καθιερώνουν την αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων. Σύμφωνα με την αρχή αυτή, κάθε χρήση είναι αυτοτελής και ανεξάρτητη από τις άλλες χρήσεις και δεν επιτρέπεται ο συμψηφισμός των αποτελεσμάτων αυτής με τα αποτελέσματα των προηγούμενων ή επόμενων χρήσεων.
Κατά συνέπεια, τα ακαθάριστα έσοδα και κέρδη κατατάσσονται και φορολογούνται στη χρήση κατά την οποία προέκυψαν και αποκτήθηκαν ανεξάρτητα του χρόνου κατά τον οποίο εισπράχθηκαν, και οι δαπάνες κατατάσσονται στη χρήση την οποία βαρύνουν και οι οποίες συμβάλλουν στην απόκτηση εισοδήματος (π.21503/139/1958 εγκύκλιος του ν.δ. 3843/1958).
5. Από τη Διοίκηση έχει γίνει δεκτό ότι η έκπτωση που χορηγεί διαγνωστικό κέντρο στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. εντός της διαχειριστικής περιόδου 2013 με την έκδοση σχετικού πιστωτικού τιμολογίου εντός αυτής, για υπηρεσίες υγείας που είχαν παρασχεθεί σε ασφαλισμένους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κατά τις διαχειριστικές περιόδους 2010 και 2011, μειώνει τα ακαθάριστα έσοδα της χρήσης εντός της οποίας χορηγείται η εν λόγω έκπτωση με την έκδοση του σχετικού πιστωτικού τιμολογίου, ήτοι της χρήσης 2013 (σχετ. τα αριθ. Δ12Β 1090116 ΕΞ 2013/3.6.2013 και Δ12Β 1138837 ΕΞ 2013/11.9.2013 έγγραφά μας).
6.    Με τις διατάξεις του άρθρου 100 του ν.4172/2013 ορίζεται ότι η μηνιαία δαπάνη του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) για διαγνωστικές εξετάσεις, νοσηλεία και φυσικοθεραπείες που παρέχονται από συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/12 των εγκεκριμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. που εγγράφονται στους οικείους Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων (Κ.Α.Ε.). Το υπερβάλλον ποσό αναζητείται εκ μέρους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από τους συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους των ανωτέρω υπηρεσιών υγείας. Το ανωτέρω ποσό υπολογίζεται σε εξαμηνιαία βάση, στη βάση της διαφοράς ανάμεσα στην προϋπολογισμένη και την πραγματική δαπάνη, μετά την αφαίρεση τυχόν επιστροφών (rebates), εκπτώσεων, και μη αποδεκτών δαπανών και καταβάλλεται από τους ως άνω συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας, εντός μηνός από την πιστοποίησή του σε λογαριασμό τραπέζης που θα υποδείξει ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Σε περίπτωση απράκτου παρελεύσεως της στο προηγούμενο εδάφιο προθεσμίας, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. διακόπτει τη σύμβαση του συμβεβλημένου παρόχου με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., για το χρονικό διάστημα μέχρι την καταβολή του οφειλόμενου από αυτόν (πάροχο) ποσού ή την είσπραξή του κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. (παρ.1).
Καθιερώνεται κλιμακούμενο ποσοστό επί των οφειλών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ για νοσηλεία, διαγνωστικές εξετάσεις και φυσικοθεραπείες των ασφαλισμένων του προς τους συμβεβλημένους με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ιδιώτες παρόχους των ως άνω υπηρεσιών υγείας, υπέρ του Οργανισμού ως επιστροφή (rebate) για κάθε μήνα.
Το ποσό της επιστροφής που οφείλει ο πάροχος υπολογίζεται επί των νομίμων παραστατικών και συμψηφίζεται με το ποσό που οφείλει να καταβάλει ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στον πάροχο, εντός του ίδιου ή και του προηγούμενου έτους. Οι διατάξεις του παρόντος τυγχάνουν εφαρμογής και επί των ισχυουσών συμβάσεων που έχουν συναφθεί μεταξύ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και των ιδιωτών παροχών υπηρεσιών υγείας. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας ορίζονται και μπορούν να αναπροσαρμόζονται και εξειδικεύονται τα ποσοστά της επιστροφής, η προοδευτική διαβάθμιση, κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διατάξεως, καθώς και περαιτέρω αναγκαία μέτρα και μηχανισμοί για την πιστή εκτέλεση και τήρηση του εγκεκριμένου ανά έτος, προϋπολογισμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (παρ.5).
7. Ενόψει των ανωτέρω, όταν τα παραπάνω ποσά επιστροφής κατ' εφαρμογή των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 100 του ν.4172/2013 μπορούν να προβλεφθούν στη χρήση που αφορούν, βαρύνουν τη χρήση αυτή, διαφορετικά θα μειώσουν τα ακαθάριστα έσοδα της χρήσης εντός της οποίας εκκαθαρίζονται και εκδίδονται τα σχετικά στοιχεία.

B. ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ
1. Σύμφωνα με το άρθρο 19, παρ. 5, περ. α', του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000), στη φορολογητέα αξία δεν περιλαμβάνονται οι χορηγούμενες στον αγοραστή ή το λήπτη εκπτώσεις, εφόσον αποδεικνύονται από στοιχεία, τα οποία εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν.
2. Συνεπώς, στις περιπτώσεις που οι υπηρεσίες του άρθρου 100 του ν. 4172/2013, που παρέχουν οι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ ιδιώτες πάροχοι υγείας, υπάγονται σε ΦΠΑ, το υπερβάλλον ποσό που αναζητείται εκ μέρους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από τους συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 100 του ν. 4172/2013 καθώς και το ποσό επιστροφής (rebate) που οφείλουν στον ΕΟΠΥΥ οι συμβεβλημένοι με αυτόν ιδιώτες πάροχοι υπηρεσιών υγείας, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 100 του ιδίου ως άνω νόμου, συνιστά έκπτωση η οποία μειώνει τη φορολογητέα αξία, σύμφωνα με το άρθρο 19, παράγραφος 5, περίπτωση α' του Κώδικα ΦΠΑ. Η έκπτωση αυτή θα πρέπει να αποδεικνύεται με την έκδοση πιστωτικού τιμολογίου.

3. Το ποσό της παραπάνω έκπτωσης συμπεριλαμβάνει και τον αναλογούντα ΦΠΑ, κατά συνέπεια, για την έκδοση του πιστωτικού τιμολογίου, ο ΦΠΑ υπολογίζεται με εσωτερική υφαίρεση, χρησιμοποιώντας το συντελεστή ΦΠΑ που ισχύει κατά το χρόνο έκδοσης του πιστωτικού τιμολογίου, σύμφωνα με την ΠΟΛ.1003/3.1.2011.

Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Α.Σ., ορίζεται μεταξύ άλλων ότι, πιστωτικό τιμολόγιο εκδίδεται από τον εκδότη του τιμολογίου για τις επιστροφές και τις εκπτώσεις ή άλλες διαφορές εκτός του Φ.Π.Α., οι οποίες αναφέρονται σε προηγούμενες συναλλαγές.
Για τις περιπτώσεις αυτές, δεν ορίζεται ρητά χρόνος έκδοσης του πιστωτικού τιμολογίου, ωστόσο από τη δικαστηριακή νομολογία (ΣτΕ 1470/1989), καθώς και από τη διοικητική πρακτική, ο χρόνος αυτός θεωρείται ότι συμπίπτει με το χρόνο που γεννάται η υποχρέωση χορήγησης της έκπτωσης και καθίστανται βέβαια και εκκαθαρισμένα τα σχετικά ποσά.
2. Κατόπιν των ανωτέρω, καθώς και των όσων αναφέρονται στο κεφάλαιο Α' της παρούσας, για τα ποσά των εκπτώσεων που χορηγούνται από τους παρόχους υπηρεσιών υγείας προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., εκδίδονται πιστωτικά τιμολόγια τη χρήση εντός της οποίας εκκαθαρίζονται και χορηγούνται οι εν λόγω εκπτώσεις (π.χ. 2014), ανεξάρτητα εάν αφορούν συναλλαγές προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου (π.χ. 2013) κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 100 του ν. 4172/2013.
Σημειώνεται ότι, τα ως άνω πιστωτικά τιμολόγια θα περιληφθούν στις καταστάσεις φορολογικών στοιχείων πελατών - προμηθευτών που θα υποβληθούν εντός του έτους έκδοσης των πιστωτικών αυτών τιμολογίων, ανάλογα με την ημερομηνία έκδοσής τους, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι αφορούν έκπτωση για συναλλαγές προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου. Τα πιστωτικά αυτά τιμολόγια καταχωρούνται στα βιβλία της χρήσης εντός της οποίας εκδίδονται και ειδικότερα στο μήνα που εξεδόθησαν.

  Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0

Αγαπητοί συνάδελφοι

Ύστερα από επικοινωνία μας με τον ΕΟΠΥΥ σας ενημερώνουμε τα ακόλουθα:

Ο ΕΟΠΥΥ δέχεται πιστωτικά τιμολόγια που αφορούν τις περικοπές του 2013 και Α’ εξαμήνου του 2014 λόγω Rebate και Claw back. Έτσι:

1) Σε συνεννόηση με τον λογιστή σας κόψτε δύο πιστωτικά τιμολόγια που να αφορούν τις περικοπές του 2013 και Α’ εξαμήνου του 2014.

2) Παραδώστε στις τοπικές υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ τα παραπάνω τιμολόγια μαζί με τα αντίστοιχα ενημερωτικά σημειώματα των ποσών από τον ΕΟΠΥΥ που βρίσκονται στα προσωπικά σας μηνύματα, προκειμένου οι εν λόγω περικοπές να εκπέσουν από τα εισοδήματα που θα δηλώσετε κατά την φορολογική σας δήλωση του 2015.

3) Τα τιμολόγια πρέπει να έχουν ημερομηνία έκδοσης το αργότερο μέχρι τις 31-12-14, μπορούν δε να κατατεθούν στον ΕΟΠΥΥ εντός των αρχών του Ιανουαρίου του 2015, καθόσον δεν έχει ακόμη ορισθεί καταληκτική ημερομηνία.

Σπεύσατε πάντως να τα καταθέσετε το συντομότερο δυνατόν.  

Από το ΔΣ της ΠΕΕΒΙ

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0

Αγαπητοί συνάδελφοι

Σήμερα Παρασκευή 19-12-14, έγινε συνάντηση του ΔΣ της ΠΕΕΒΙ με τον Υπουργό Υγειας κο Μ. Βορίδη.

Για να διαβάσετε το Δελτίο Τύπου που εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας για την σχετική συνάντηση (ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ).

Ο Πρόεδρος                 Η  Γ. Γραμματέας

Κ. Μπεντεβής               Μ. Παπακωνσταντίνου

 

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0

Αθήνα, 16/12/2014

Απαντήσεις σε ερωτήματα για το plafond που ανακοινώθηκε από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.


  Ύστερα από πολλά ερωτήματα που έχουμε δεχθεί θα θέλαμε να σας απαντήσουμε τα εξής :
   1. Οι νέοι συνάδελφοι (εντός τριετίας) στους οποίους ανακοινώθηκε ένα μικρό plafond, που καθιστά τα ιατρεία τους μη βιώσιμα πρέπει άμεσα να στείλουν αίτημα στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για επαναπροσδιορισμό του ανώτερου ορίου τους. Έτσι ισχυροποιούμε και το αίτημα μας για σύσταση επιτροπής, προκειμένου να διορθωθούν οι αδικίες.
 2. Το ίδιο ισχύει και για συναδέλφους παλιότερους που έχουν λόγους να αμφισβητούν το plafond που έχουν, το οποίο προέκυψε από συγκεκριμένο τύπο για όλους.
 3. Αλλά και συναδέλφους που από το 2013 αύξησαν πολύ το τζίρο του εργαστηρίου τους και συνεπώς τα έξοδα τους.
   Οι παραπάνω αδικίες είχαν επισημανθεί και πάντα ήμασταν της άποψης ότι πρέπει να διορθωθούν άμεσα.

  Πρέπει όμως να καταλάβουμε όλοι ότι έχουμε να κάνουμε με κλειστό προϋπολογισμό και μειωμένο κατά πολύ σε σχέση με άλλες καλές εποχές.
   Με το plafond ανά πάροχο δεν περιμένουμε περισσότερα λεφτά από κάπου, απλά γλιτώσαμε χρόνο και επιπλέον κόστος εξετάσεων που πληρώναμε από την τσέπη μας και δεν πληρωνόμασταν, αφού  είχαμε claw back.
   Το δε plafond ανά περιφέρεια ή στη συνταγογράφηση που επιθυμούν κάποιοι συνάδελφοι, έχουμε εξηγήσει σε προηγούμενες επιστολές τι σημαίνει και ποια είναι η άποψη μας.
   Τέλος στην κατευθυνόμενη συνταγογράφηση.
   Τέλος στις πλασματικές εξετάσεις.
   Τέλος στη διαφθορά.


Ο Πρόεδρος                                     H Γενικός Γραμματέας
Κ. Μπεντεβής                                  Μ. Παπακωνσταντίνου

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0

Αθήνα, 12/12/2014

Προς
Πρόεδρο Ε.Ο.Π.Υ.Υ., κ. Δ. Κοντό και
Τα μέλη του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

 

Σύσταση επιτροπής


Παρακαλούμε όπως άμεσα δημιουργήσετε Επιτροπή που θα αναλαμβάνει να διορθώσει τις αδυναμίες και αδικίες που παρουσιάστηκαν, όσον αφορά το plafond ανά πάροχο κάποιων εργαστηρίων.
Είναι επείγουσα η ανάγκη αναθεώρησης και επαναπροσδιορισμού του ανώτερου ατομικού ορίου ανά πάροχο για τους νέους συναδέλφους, βάση συγκεκριμένων και ρεαλιστικών στοιχείων, που προφανώς δεν λάβατε υπόψη.
Θεωρούμε απαραίτητη τη συμμετοχή εκπροσώπου μας, η οποία είναι και στη διάθεσή σας.

 

Ο Πρόεδρος                                     H Γενικός Γραμματέας
Κ. Μπεντεβής                                  Μ. Παπακωνσταντίνου

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ                                                               (Αίτηση Εγγραφής)


Αθήνα, 01.12.2014

Αγαπητοί συνάδελφοι Βιοπαθολόγοι,
Η διοικούσα επιτροπή, με χαρά σας ανακοινώνει την ίδρυση της Ελληνικής Εταιρείας Ιατρικής Βιοπαθολογίας – Εργαστηριακής Ιατρικής, της πρώτης Πανελλήνιας Εταιρείας βάσης (πρωτοβάθμια), η οποία θα εκφράζει την ειδικότητά μας στο σύνολό της και η οποία δεν υπήρχε έως σήμερα.
Η δημιουργία της νέας εταιρείας οφείλεται στην ανάγκη εναρμόνισης της εκπροσώπησης της ειδικότητάς μας με την ισχύουσα Ευρωπαϊκή και Ελληνική νομοθεσία.
Σας καλούμε την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2014, στις 11.00 π.μ. στον τρίτο όροφο του κτηρίου του Ιατρικού Συλλόγου Αθήνας (Σεβαστουπόλεως 113, ΤΚ 11526, Αθήνα – Αμπελόκηποι), σε Γενική Συνέλευση, προκειμένου να γίνουν εκλογές για την ανάδειξη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου .
Η παρουσία σας θα μας τιμήσει και αποτελεί υποχρέωση όλων, η εγγραφή των νέων μελών είναι δωρεάν και είναι δυνατή και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης ώρα 10.00π.μ-11.00π.μ. και τα νέα μέλη έχουν δικαίωμα ψήφου για την ανάδειξη του Πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου.
Η διοικούσα επιτροπή
Νικόλαος Λεγάκης, Γεώργιος Κυριαζής, Αγγελική Κωστούλα, Χρυσούλα Νικολάου,  Πλάτων Δήμου, Βασιλική Τσαγκάρη, Στέλιος Χατζηπαναγιώτου, Χρυσούλα Κούτσια,                Μαρία Παπακωνσταντίνου
______________________________________________________________________
Γραμματεία : ASCENT ΕΠΕ, Μιχαλακοπούλου 29, 115 28  Αθήνα, τηλ.: 210-7213225, fax: 210-7246180, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , internet: www.ascentltd.gr

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0

Αθήνα, 10/12/2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

   Σήμερα 10 Δεκεμβρίου 2014 πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη μας συνάντηση έξω από το Υπουργείο Υγείας με τη συνήθη συμμετοχή των συναδέλφων.
  Παρόντες ήταν ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου κ.Μ. Βλασταράκος, η Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πάτρας κ.Α.  Μαστοράκου και τα μέλη  του ΔΣ του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά κ.Β. Ανεμοδουρά και κ.Μ. Καλαμάρη.
   Ο Υπουργός Υγείας κ.Μ Βορίδης δέχθηκε τον Πρόεδρο κ. Κ. Μπεντεβή και τη Γεν. Γραμματέα κ.Μ. Παπακωνσταντίνου της ΠΕΕΒΙ με την παρέμβαση και παρουσία  του Προέδρου του ΠΙΣ κ.Μ. Βλασταράκου. Στην πολύ σύντομη συζήτηση που έγινε  ο Υπουργός δεσμεύτηκε για την ανάρτηση του πλαφόν ανά πάροχο σήμερα κιόλας, αλλά και για την εφαρμογή της Υ9/οικ. 70521 ΦΕΚ 2243/18.8.14 στο σύνολό της, ενώ μας έκλεισε ραντεβού για την επόμενη Παρασκευή 19/12/2014, προκείμενου να συζητήσουμε και τα υπόλοιπα αιτήματά μας.
   Ύστερα από έκτακτο ΔΣ της Ένωσης και μετά την ανάρτηση των ορίων ανά πάροχο, που όφειλε ο ΕΟΠΥΥ να έχει κάνει εδώ και καιρό αποφασίζουμε κατά πλειοψηφία :

   Να αναστείλουμε την επίσχεση που ήταν προγραμματισμένη για αύριο 11/12/2014, μέχρι την Παρασκευή 19/12/2014, που είναι να πραγματοποιηθεί η συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου, οπότε και θα  επανεξετασθεί το θέμα της επίσχεσης.
   Επίσης, ενημερώνουμε τους συναδέλφους, ότι όσον αφορά την ανάρτηση των ατομικών ορίων ανα πάροχο μπορούν να συμβουλευτούν την ιστοσελίδα της ΠΕΕΒΙ, όπου αναγράφονται νομικές οδηγίες για τη διαχείρηση του θέματος.
   Θεωρούμε θετική εξέλιξη έστω και τώρα, μετά τις έντονες πιέσεις μας, την αναγραφή των ορίων ανά πάροχο, που δίνει τέλος στο υποχρεωτικό claw back και βάζει ένα δεδομένο στις συζητήσεις που έρχονται.
  Εννοείται ότι δεν ξεπερνάμε κανένα απο τα ζητούμενα μας.
 Προτεραιότητά μας είναι να διορθωθούν οι αδικίες που αφορούν τους νέους συναδέλφους, για τους οποίους όπως φαίνεται δεν ασχολήθηκε καθόλου όλο αυτό το διάστημα ο ΕΟΠΥΥ.
  Επιμένουμε στις θέσεις μας και θα αγωνιστούμε γι' αυτές με σθένος και αποφασιστικότητα.
   Και ο άγιος φοβέρα θέλει..


                                          Ο Πρόεδρος               Η Γεν. Γραμματέας
                                              Κ. Μπεντεβής              Μ. Παπακωνσταντίνου

Copyright Peebi.gr © 2012. All Rights Reserved.
Designed and Developed by Webrely