Ο ΙΣΑ καλεί τα μέλη του να τον εξουσιοδοτήσουν για να προβεί σε καταγγελία της Σύμβασης για την εκτέλεση παρακλινικών εξετάσεων με τον ΕΟΠΥΥ

και τη διαπραγμάτευση νέας συλλογικής σύμβασης.

Πατήστε ΕΔΩ

 


 Χρήσιμες Ιστοσελίδες

Λογαριασμός κατάθεσης συνδρομής

ΤΡΑΠΕΖΑ:EUROBANK
ΙΒΑΝ: GR150260062000018020
1289100
ΟΝΟΜΑ: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΩΝ

 

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 60 €
ΜΕ ΠΑΓΙΑ ΕΝΤΟΛΗ  50 €

Αίτηση Εγγραφής

Κάντε την αίτησή σας άμεσα!
Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την φόρμα εγγραφής
Η εγγραφή σας στην ένωση είναι απαραίτητη προϋπόθεση
για την νομική σας καλυψη στην απεργία

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 

Αθήνα, 17/11/2017

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ


Αγαπητοί συνάδελφοι
Επειδή αρκετοί από εσάς ζήτησαν διευκρινήσεις για τις συνέπειες της αποδοχής ή μη του συμψηφισμού,  συνοπτικά σας ενημερώνουμε τα εξής:

Αα)  Περίπτωση αποδοχής του συμψηφισμού
Αβ)  Περίπτωση μη απάντησης σας, όπου τεκμαίρεται από τον ΕΟΠΥΥ ως αποδοχή του συμψηφισμού
Τότε:
Ι)  Συμψηφίζονται τα ποσά που έχει παρακρατήσει ο ΕΟΠΥΥ (το 10% της αιτούμενης μηνιαίας δαπάνης λόγω του πρόχειρου λογιστικού ελέγχου)  για την τετραετία 2012 – 2015, με το υπόλοιπο  των οφειλών των παρόχων προς τον ΕΟΠΥΥ από τα  Rebate και Claw back, της τριετίας  
2013 – 2015.
ΙΙ)  Τα ποσά  αυτά από το 10% της παρακράτησης,  θα υπολογιστούν,  χωρίς να υποστούν οι αντίστοιχες υποβληθείσες δαπάνες τον οριστικό έλεγχο και την τελική εκκαθάριση (όπως ο Νόμος ορίζει) και επομένως χωρίς καμία περικοπή, δηλαδή θα συμψηφισθούν στο 100%.  
ΙΙΙ)  Οι προκύπτουσες  οφειλές προς τον ΕΟΠΥΥ,  θα αναζητηθούν από αυτόν σε μηνιαίες δόσεις.
Οι πιέσεις τόσο οι δικές μας όσο και των υπολοίπων Ενώσεων και Φορέων, ασκούνται για  αποδοχή τουλάχιστον 120 δόσεων.
Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΠΥΥ έχουν αποδεχθεί τις δόσεις αυτές και οι προσπάθειες όλων  μας πλέον στρέφονται προς τους «Θεσμούς».
Πάντως από την μέχρι σήμερα άτυπη πληροφόρησή μας, οι δόσεις που μέχρι στιγμής μπορούμε να πετύχουμε θα είναι το λιγότερο 36 και γίνονται έντονες διεργασίες ώστε να τείνουν όσο το δυνατόν πλησιέστερα προς τις 120.
ΙV)  Για  τα προκύπτοντα θετικά ποσά του συμψηφισμού (επιστροφές),  ο ΕΟΠΥΥ  δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμη την διαδικασία επιστροφής.

Β)  Περίπτωση  μη αποδοχής του συμψηφισμού με κατάθεση δήλωσης άρνησης
Σ’ αυτή την περίπτωση:
Ι) Δεν θα γίνει ο συμψηφισμός
ΙΙ) Θα ακολουθήσει η διαδικασία ελέγχου των παραπεμπτικών από το 2012-2015, πιθανώς με το δειγματοληπτικό έλεγχο και αφού προκύψουν οι όποιες περικοπές, το υπόλοιπο ποσό θα συμψηφισθεί με το θεσμοθετημένο claw back και rebate και θα οριστικοποιηθεί το τελικό ποσό οφειλής των παρόχων.
 Το ποσό αυτό θα αποδοθεί στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4447/2016, άρθρο 34, παρ. 1.β. «Σε περίπτωση που κατά τον χρόνο υπολογισμού της αυτόματης επιστροφής, για τον οποιονδήποτε λόγο δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της εκκαθάρισης για το σύνολο των παρόχων, το ποσό της αυτόματης επιστροφής υπολογίζεται για τις συγκεκριμένες μη εκκαθαρισθείσες δαπάνες επί του αιτούμενου ποσού μετά την αφαίρεση τυχόν εκπτώσεων (rebates) και καταβάλλεται από τους ως άνω συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας, εντός μηνός από την πιστοποίησή του σε λογαριασμό τραπέζης που θα υποδείξει ο Ε.Ο. Π.Υ. Υ.. Σε περίπτωση απράκτου παρελεύσεώς της, στο προηγούμενο εδάφιο, προθεσμίας, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. διακόπτει τη σύμβαση του συμβεβλημένου παρόχου με τον Ε.Ο. Π.Υ. Υ., για το χρονικό διάστημα, μέχρι την καταβολή του οφειλόμενου από αυτόν (πάροχο) ποσού ή την είσπραξή του κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.»

Ενδεχόμενη δικαστική προσφυγή των παρόχων που μπορεί να ακολουθήσει για αμφισβήτηση είτε του claw back είτε του rebate θα είναι ατομική, μακροχρόνια, τα δε αποτελέσματα της δίκης θα βαρύνουν τον αποκλειστικά τον προσφεύγοντα ιατρό.
   Τέλος σας ενημερώνουμε ότι όποια και εάν είναι η επιλογή σας, η ΠΕΕΒΙ θα ταχθεί δίπλα στους συναδέλφους στηρίζοντας τους σε όποια βαθμίδα για τις σχέσεις τους με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., το Υπ. Υγείας και για ό,τι θέματα προκύψουν από την απόφασή τους αυτή.

 

Ο Πρόεδρος                              Η Γ. Γραμματέας
Σ. Κραμποβίτης                              Μ. Καλαμάρη

Copyright Peebi.gr © 2012. All Rights Reserved.
Designed and Developed by Webrely