Χρήσιμες Ιστοσελίδες

Λογαριασμός κατάθεσης συνδρομής

ΤΡΑΠΕΖΑ:EUROBANK
ΙΒΑΝ: GR150260062000018020
1289100
ΟΝΟΜΑ: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΩΝ

 

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 60 €
ΜΕ ΠΑΓΙΑ ΕΝΤΟΛΗ  50 €

Αίτηση Εγγραφής

Κάντε την αίτησή σας άμεσα!
Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την φόρμα εγγραφής
Η εγγραφή σας στην ένωση είναι απαραίτητη προϋπόθεση
για την νομική σας καλυψη στην απεργία

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0

Αθήνα  17-11-2015

                                                                                                                                                     Αρ. Πρωτ. :22           
ΠΡΟΣ: 

Τον Πρόεδρο Γ. Πατούλη και τα μέλη του ΔΣ του ΙΣΑ  
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:  
1)  Τον Υπουργό Υγείας  Α. Ξανθό
 2) Τον  Αναπλ. Υπουργό Υγείας Π. Πολάκη
 3) Τον Πρόεδρο του ΠΙΣ  Μ. Βλασταράκο

ΘΕΜΑ:  Καταγγελία  μεγάλης διαφημιστικής καμπάνιας από τον Όμιλο της Βιοϊατρικής

  Κε Πρόεδρε και μέλη του ΔΣ του ΙΣΑ
  Για τέταρτη συνεχή εβδομάδα  ο Ιδιωτικός φορέας παροχής υπηρεσιών ΠΦΥ  «Βιοϊατρική», διαφημίζεται(ή προβάλλεται) στην Κυριακάτικη εφημερίδα «Πρώτο Θέμα» της 15-11-15,  με δισέλιδη διαφημιστική καταχώρηση– προβολή (σελ.56-57) και παρέχοντας κουπόνια με δωρεάν αιματολογικές εξετάσεις: Γεν αίματος, γεν. ούρων, FT3, FT4, TSH,  καθώς και μέτρηση οστικής πυκνότητας σε «προνομιακή τιμή».
(Επισυνάπτεται η εφημερίδα)
   Καλούμε τοΙΣΑ με την αρμοδιότητα που έχει εκ του Νόμου για την αδειοδότηση και τον έλεγχο όλων των ιδιωτικών φορέων ΠΦΥ,  εφαρμόζοντας το άρθρο 15 του ΠΔ 84/2001:

Άρθρο 15
Iατρική Διαφήμιση

1. Απαγορεύεται στους ιδιωτικούς φορείς παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Y. η με οποιοδήποτε τρόπο διαφήμιση και προβολή,…
Να επιληφθεί του θέματος, και εφ όσον κρίνει ότι οι πράξεις αυτές της «Βιοϊατρικής» εμπίπτουν στις απαγορεύσεις του ΠΔ 84 περί της Ιατρικής Διαφήμισης, να επιβάλλει τις από το ίδιο ΠΔ προβλεπόμενες κυρώσεις:

Άρθρο 17
Διοικητικές Kυρώσεις


…. 5. Kάθε άλλη παράβαση των όρων του παρόντος που έχει σχέση με τη νόμιμη λειτουργία του φορέα Π.Φ.Y. ή την παροχή υπηρεσιών υγείας απ’ αυτόν, πέραν της παράβασης των ειδικών προβλέψεων των άρθρων 14 και 15 του παρόντος, τιμωρείται με αφαίρεση της αδείας λειτουργίας από 1 μέχρι έξι (6) μήνες και με πρόστιμο πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) δραχμών.
Σε περίπτωση υποτροπής αφαιρείται οριστικά η άδεια λειτουργίας και επιβάλλεται πρόστιμο ύψους είκοσι πέντε εκατομμυρίων (25.000.000) δραχμών.
Kάθε άλλη παράβαση των όρων του παρόντος τιμωρείται με πρόστιμο ύψους από πέντε εκατομμύρια (5.000.000) μέχρι δέκα πέντε εκατομμύρια (15.000.000) δραχμές και σε περίπτωση υποτροπής και με αφαίρεση της άδειας λειτουργίας από ένα (1) μέχρι (6) μήνες. Σε περίπτωση δεύτερης υποτροπής αφαιρείται οριστικά η άδεια λειτουργίας του φορέα Π.Φ.Y και επιβάλλεται πρόστιμο είκοσι πέντε εκατομμυρίων (25.000.000) δραχμών.
6. Tα πρόστιμα του παρόντος άρθρου επιβάλλονται με απόφαση του αρμόδιου Νομάρχη*, μετά από εισήγηση των ελεγκτικών οργάνων του άρθρου 16 και βεβαιώνονται και εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Kώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Π.Δ. 356/74 ΦEK A. 90), όπως κάθε φορά ισχύει.
7. Oι εκθέσεις των ελεγκτικών οργάνων υποβάλλονται σ’ αυτόν που διέταξε τον έλεγχο, τον αρμόδιο Nομάρχη*, τον Ιατρικό ή Οδοντιατρικό Σύλλογο και, σε κάθε περίπτωση στον Yπουργό Yγείας και Πρόνοιας.
H εισήγηση για επιβολή ποινής που περιέχεται στην έκθεση ελέχγου είναι δεσμευτική για τον αρμόδιο Nομάρχη* εάν εγκριθεί από τον Yπουργό Yγείας και Πρόνοιας και του γνωστοποιηθεί η έγκριση μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την πρωτοκόλληση της Έκθεσης Eλέγχου στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Yγείας και Πρόνοιας.
Σημ. Όπου Νομάρχης: αντικαθίσταται με ΙΣΑ.

Περιμένουμε ενέργειές σας

 

Για το ΔΣ
Ο  Πρόεδρος                                                                                Η  Γ. Γραμματέας
Κώστας  Μπεντεβής                                                           Μαρία  Παπακωνσταντίνου

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0

Προς τον Πρόεδρο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
κ. Σωτ. Μπερσίμη


Αθήνα, 11/11/2015
Αρ. Πρωτ. : 21

Αίτημα συνάντησης


   Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο που αναλαμβάνετε με τα οικονομικά του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. να είναι σε οριακό σημείο.
Θα θέλαμε να έχουμε άμεσα συνάντηση μαζί σας για να σας θέσουμε τα κύρια προβλήματα του κλάδου μας και να βρούμε από κοινού τρόπους επίλυσης αυτών.

 


Με τιμή

  Για το Δ.Σ.
Ο  Πρόεδρος                                                                         Η  Γ. Γραμματέας
Κώστας  Μπεντεβής                                                        Μαρία  Παπακωνσταντίνου

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0

Αθήνα, 09/11/2015

Αρ. Πρωτ. : 20

ΠΡΟΣ:  Τον Διευθυντή της εφημερίδας «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» Κο Α. Παπαχελά.

Κε Διευθυντά
Την Παρασκευή 6-11-15 η εφημερίδα σας δημοσίευσε ένα ολοσέλιδο ρεπορτάζ της έγκριτης δημοσιογράφου σας κας Πέννυς Μπουλουτζά, με τίτλο: «καταρρέει υπό το βάρος των χρεών ο ΕΟΠΥΥ».
Λυπούμεθα για την μονομερή προσέγγιση του θέματος από την δημοσιογράφο σας, η οποία βάσισε το θέμα της σε στοιχεία, αριθμούς και απόψεις αποκλειστικά παραγόντων του ΕΟΠΥΥ και του πρώην προέδρου της κου Κοντού, αγνοώντας επιδεικτικά την άποψη και των υπολοίπων συντελεστών στην παροχή υγείας όπως είναι οι Ιατρικοί και Φαρμακευτικοί φορείς (Σύλλογοι και Επαγγελματικές Ενώσεις), οδηγώντας έτσι τους αναγνώστες σας σε συμπεράσματα παραπλανητικά και εσφαλμένα, και ίσως προετοιμάζοντας και το έδαφος για την ολοσχερή παράδοση της υγείας σε λίγα επιχειρηματικά μονοπώλια.

Όσον αφορά τον τομέα της  Διαγνωστικής Ιατρικής, επιγραμματικά και επιλεκτικά, στοιχεία όπως:
1) ότι ο στόχος της κλειστής ετήσιας δαπάνης των 300 εκ. € για τις διαγνωστικές εξετάσεις ήτοι 30 € κατ’ άτομο ετησίως, στηρίζεται καθαρά σε λογιστικά κριτήρια, χωρίς καμία μελέτη για τις πραγματικές ανάγκες υγείας ή έστω προσέγγιση στον μέσο όρο του ΟΟΣΑ,
2) ότι την λεγόμενη «υπερσυνταγογράφηση» είμαστε υποχρεωμένοι να την εκτελέσουμε, να επωμιστούμε το κόστος εκτέλεσης και στο τέλος να τιμωρηθούμε όχι μη αμειβόμενοι για την εργασία μας, αλλά και βάζοντας το χέρι στην τσέπη επωμιζόμενοι το κόστος των μισών εξετάσεων (clawback),
3) ότι οι κοστοβόρες βιοχημικές εξετάσεις που θέλουν να υποκοστολογήσουν (και όχι να ανακοστολογήσουν όπως σκοπίμως το αναφέρουν οι του ΕΟΠΥΥ),  είναι στην πλειονότητα τους της τάξης των 1,7 έως 5 € η μία,  είναι καθηλωμένες από τον Απρίλιο του 1991 !!! και επί αυτών των τιμών η μέση μείωση θα είναι της τάξης του 40% και όχι του 20-25% όπως  εκ του πονηρού λένε,
4) ότι το 2014 σε συνολική δαπάνη 550 εκ. € για διαγνωστικές εξετάσεις, από τα 1973 εργαστήρια, τα 1746 (το 88,5%) έκαναν δαπάνη στον ΕΟΠΥΥ 150 εκ. €  (το 27,3%), ενώ τα υπόλοιπα 227 εργαστήρια (το 11,5%),  έκαναν δαπάνη στον ΕΟΠΥΥ 400 εκ € ( το 72,7 % της συνολικής δαπάνης),
5) ότι η κατά 40% οριζόντια μείωση των τιμών των εξετάσεων, θα υποχρεώσει σε λουκέτο τον μεγαλύτερο όγκο των μικρών και μεσαίων εργαστηρίων που ανήκουν σε γιατρούς και θα οδηγήσει στην επικράτηση των λίγων μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων και σε αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι της υγείας,   
6) ότι ήδη από την έναρξη λειτουργίας του ΕΟΠΥΥ μέχρι σήμερα, σε πολλές «offtherecord» συζητήσεις με «υψηλόβαθμα στελέχη» τόσο του ΕΟΠΥΥ όσο και του Υπουργείου Υγείας, μας έχει τονισθεί ότι στόχος είναι η μείωση των συμβεβλημένων εργαστηρίων (και άρα η ουσιαστική θανάτωσή τους) στα 500 σε πρώτη φάση, για να απομείνουν τελικά περί τα 100,
7) ότι έχουμε επανειλημμένα στείλει τόσο στο Υπουργείο όσο και στον ΕΟΠΥΥ, συγκεκριμένες και ουσιαστικές προτάσεις για τον έλεγχο και τον περιορισμό των δαπανών και την υπερσυνταγογράφηση, όπως η ηλεκτρονική εφαρμογή των διαγνωστικών πρωτοκόλλων μέσω της ΗΔΙΚΑ, η κάρτα υγείας ασθενούς με ΡΙΝ (πλασματική συνταγογράφηση), η σήμανση των εκδιδομένων παραπεμπτικών (παρόμοια με αυτή των φορολογικών στοιχείων) για την αποφυγή έκδοσης από μη εξουσιοδοτημένους χρήστες, έλεγχο των παραπεμπτικών σε «realtime»,   επιτροπές ελέγχου και επεξεργασίας των ηλεκτρονικών στοιχείων της συνταγογράφησης και εκτέλεσης εξετάσεων από εκπροσώπους του ΕΟΠΥΥ, του Υπουργείου, των Ιατρικών Συλλόγων και Δικαστικού,  κλπ
8) …και πολλά άλλα στοιχεία…
η κατά τα άλλα έγκριτη δημοσιογράφος σας,  θα τα είχε πληροφορηθεί,  εάν είχε έρθει σε επαφή με τις Επαγγελματικές Ενώσεις μας, προκειμένου να προσφέρει μια πιο ολοκληρωμένη και αντικειμενική εικόνα στον Έλληνα αναγνώστη.
Πιστεύουμε ότι θα είναι σκόπιμο και εξ ίσου χρήσιμο να κάνετε  και ένα ρεπορτάζ με προσέγγιση και από την πλευρά των «παρόχων» όπως μας έχουν βαφτίσει τα χρόνια του ΕΟΠΥΥ οι διοικούντες.

 

Με τιμή

Για το ΔΣ
Ο  Πρόεδρος                                                                                Η  Γ. Γραμματέας
Κώστας  Μπεντεβής                                                              Μαρία  Παπακωνσταντίνου

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0

Αγαπητοί συνάδελφοι

Χθες διορίστηκε ως νέος πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ ο κος Σωτήρης Μπερσίμης, 40ετών, στατιστικολόγος, λέκτορας στο τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιά, ενώ ως αντιπρόεδρος του ΕΟΠΥΥ αναλαμβάνει ο κος Σταμάτης Βαρδαρός 34 ετών, εκπρόσωπος μέχρι πρότινος, των εργοδοτικών Οργανώσεων του ΕΟΠΥΥ.

Τους ευχόμαστε καλή δύναμη και είμαστε άμεσα στην διάθεση τους για οποιαδήποτε βοήθεια και συνεργασία.

Αγαπητοί συνάδελφοι

Προκειμένου να ενημερωθούν για τα προβλήματα μας, μπορείτε να τους στείλετε την επιστολή  (ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ) στα εξής Fax:

Fax Προέδρου:             210 6871769

Fax Αντιπροέδρου:    210 6871793

 

Συνάδελφοι

Επίσης μη παραλείπετε να στέλνετε οπωσδήποτε την ίδα επιστολή και προς τους συναδέλφους ιατρούς βουλευτές.

 

Από το ΔΣ της ΠΕΕΒΙ

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0

Αγαπητοί συνάδελφοι

Η Υπουργική απόφαση για την υποκοστολόγηση με τις καταστροφικές συνέπειες για τα εργαστήριά μας εφαρμόζεται οσονούπω.

Η ΠΕΕΒΙ έστειλε ήδη μιά καταγγελτική επιστολή (που θα διαβάσετε παρακάτω) προς όλους τους εμπλεκόμενους (Υπουργείο, Βουλευτές κλπ)

Καλούμε τον καθένα από εσάς που πιστεύει και ενστερνίζεται το περιεχόμενο αυτής της επιστολής, 

να την τυπώσει και να την στείλει  ΕΠΩΝΥΜΑ με FAX ( ή με mail), προς τους Υπουργούς, την Κοινοβουλευτική εκπρόσωπο, τον Πρόεδρο της επιτροπής Κοινωνικών υποθέσεων της Βουλής και προς τους Βουλευτές Ιατρούς.

Για να διαβάσετε και να κατεβάσετε την επιστολή  ( ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ  για PDF)   ή   (ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ για WORD)

Για να κατεβάσετε τον κατάλογο με τα Fax και Mail  ( ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ για PDF) ή   (ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ για XL)

Εαν θέλετε να την στείλετε ταχυδρομικά οι διευθύνσεις είναι:

Για τους Υπουργούς: «Υπουργείο Υγείας / Αριστοτέλους 17 / ΤΚ 104 33 / Αθήνα»

Για τους λοιπούς φορείς:  « Μέγαρο Βουλής / ΤΚ 100 21 / Αθήνα»

Όπως είναι προφανές η επιτυχία αυτής της κίνησης εξαρτάται απο την άμεση ανταπόκρισή σας και την μαζικότητα.

Τα περιθώρια εφησυχασμού έχουν προ πολλού εξαντληθεί,  τώρα ο καθένας ας πάρει την τύχη και τις ευθύνες στα χέρια του.

Οι κινητοποιήσεις θα κλιμακωθούν.

Απο το ΔΣ της ΠΕΕΒΙ

 

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ   ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙKH ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ   ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΩΝ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΩΝ   ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 56 (Μέγαρο Ερμής), ΑΘΗΝΑ 10678 τηλ.210 3304298, fax 3802219

 

Αγαπητοί συνάδελφοι

Σας παραθέτουμε τους πίνακες με τον νέο υποκοστολογημένο Tιμοκατάλογο εξετάσεων και το Rebate οι οποίοι, σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες μας, έχουν ήδη συμφωνηθεί μεταξύ ΕΟΠΥΥ και Υπουργείου και είναι ζήτημα ημερών να ανακοινωθούν και να εφαρμοστούν.

Είναι πασιφανές ότι εδώ τελειώνει η «Ιατρική εργαστηριακή» και ξεκινά η «Εμπορική εργαστηριακή».

Συνάδελφοι να είστε έτοιμοι για άμεσες δυναμικές κινητοποιήσεις.

Σημείωση: Υπενθυμίζουμε στους συναδέλφους ότι για να είναι καλυμμένοι στην όποια κινητοποίηση αποφασισθεί, θα πρέπει να είναι ενεργά μέλη της ΠΕΕΒΙ. Γι’ αυτό συνάδελφοι εγγραφείτε και τακτοποιήστε έγκαιρα τις υποχρεώσεις σας προς την Ένωσή μας.

 

    REBATE ΕΟΠΥΥ 2015  
         
  ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΑ ΑΡΙΘΜΟΣ
Α/Α ΤΖΙΡΟΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ %

ΠΟΣΑ ΑΝΑ

ΚΛΙΜΑΚΙΟ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
       
1 0 - 5000 0% 0 € 741
2 5000 - 7000 10% 200 € 242
3 7000 - 11000 20% 800 € 399
4 11000 - 15000 30% 1,200 € 220
5 15000 - 20000 35% 1,750 € 144
6 20000 - 30000 40% 4,000 € 108
7 30000 και άνω 50% 119
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ: 1973

 

 

ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ του ΕΟΠΥΥ 2015  
  * Με κόκκινο = Τιμες ΦΕΚ          
    ΝΕΑ ΑΣΦΑΛ. ΠΟΣΟΣΤΟ   ΠΟΣΟΣΤΟ
    ΤΙΜΗ ΤΙΜΗ ΜΕΙΩΣΗΣ % ΤΙΜΗ ΜΕΙΩΣΗΣ %
Α/Α ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΟΠΥΥ ΕΟΠΥΥ Επί Ασφαλ. ΦΕΚ Επί   Τιμης
    Τιμής   ΦΕΚ
1 Προθρομβίνη 6 12 -50%    
2 Γεν. Αιματος 2.6 2.88 -10%    
3 ΤΚΕ 1.41 1.76 -20%    
4 φυλλικο οξυ 5.73 7.16 -20%    
5 Φερριτινη 6.56 8.2 -20% 9.51 -31%
6 Αλκ Φωσφατ 2.8 4 -30% 5.02 -44%
7 CPK 2.8 5.02 -44%    
8 γ-GT 2.8 4 -30% 5.02 -44%
9 Σιδηρος 2.3 3.43 -33%    
10 SGOT - SGPT 2.8 3.49 -20% 4.49 -38%
11 Τριγλυκεριδια 2.8 3.49 -20% 4.49 -38%
12 Ουρια 1.6 2 -20% 2.26 -29%
13 Σακχαρο 1.6 2 -20% 2.26 -29%
14 Ουρικό οξυ 1.6 2 -20% 2.88 -45%
15 Χολερυθρινη 2.3 2.88 -20%    
16 Ασβεστιο 2.3 3 -24% 4.05 -43%
17 Χοληστερινη 1.76 2.2 -20% 2.88 -39%
18 Κρεατινινη 2.3 3.8 -40% 4.05 -43%
19 Ηλεκτρολυτες (Κ - Να - Ρ) 2.3 4 -43% 5.22 -56%
20 Λευκωματα 3.55 5.22 -20%    
21 Γλυκοζυλιωμενη Hb 4.93 6.16 -20% 7.16 -31%
22 HDL - LDL 3.2 4 -20% 4.75 -33%
23 LDH 3.2 4.75 -33%    
24 Ενζυμα Φυλλικου 5.73 18.99 -70%    
25 CRP Ποσοστικο 5.6 10 -42%    
26 Καλλιεργειες Εξιδρωματων 4.18 5.22 -20%    
27 Καλιεργεια Ουρων 4.18 5.22 -20%    
28 Αντιβιογραμμα 5.3 6.63 -20%    
29 Αυστραλιανό Αντιγόνο 7.61 9.51 -20%    
30 RAST 9.51 11.89 -20%    
31 CA 125 11.2 14 -20% 34.16 -67%
32 CA 19-9 11.2 14 -20% 34.16 -67%
33 PSA 9.8 14 -30% 41.91 -77%
34 CA 15-3 16.9 21.13 -20%    
35 Anti - TG 10.2 12 -20% 14.27 -29%
36 Anti - TPO 12 15 -20% 17.61 -32%
37 TSI 8 11 (-) -28%    
38 TSH 8 11 -28% 12.38 -35%
39 T3 8 8.28 -4% 12.38 -35%
40 T4 8 8.28 -4%    
41 FT3 8 12 -34% 20.54 -61%
42 FT4 8 12 -34% 20.54 -61%
43 Θυρεοσφαιρινη TG 9 11.89 -25%    
44 FSH 8 10.8 -26%    
45 Τεστοστερονη 9 16.46 -46%    
46 Παραθορμονη 15 16.46 -9%    
47 Προλακτινη 9 12.38 -28%    
48 Οιστραδιόλη 9 12.38 -28%    
49 Βιταμινη Β12 9 15.2 -41%    
50 Οστικη Πυκνότης 36 43 -19%    

 

           Για το ΔΣ

 

       Ο Πρόεδρος                                                Η Γ. Γραμματέας                

 

 

    Κώστας Μπεντεβής                                 Μαρία Παπακωνσταντίνου

 

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ   ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙKH ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ   ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΩΝ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΩΝ   ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 56 (Μέγαρο Ερμής), ΑΘΗΝΑ 10678 τηλ.210 3304298, fax 3802219

 

 

Συνάδελφοι

Σύμφωνα με πληροφορίες μας , εάν τελικά το Υπουργείο υιοθετήσει τις προτάσεις του ΕΟΠΥΥ (για μειώσεις τιμοκαταλόγου από 20% έως 50% και Rebate από 10% έως 50%,), τότε οι μειώσεις στις μηνιαίες απαιτήσεις μας από τον ΕΟΠΥΥ δίδονται από τον παρακάτω πίνακα:

(Δεν έχουμε υπολογίσει και το 10% παρακράτηση λόγω του πρόχειρου λογιστικού ελέγχου)

Όπως καταλαβαίνετε έχουμε μπει στην τελική ευθεία της οικονομικής ασφυξίας.

Η άμεση και δυναμική αντίδρασή μας είναι πλέον μονόδρομος.

 

 

       

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

 

             
   

ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΌ

 

ΔΙΑΦΟΡΑ'

           

ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΡΔΟΣ

ΚΑΘΑΡΟ

ΣΗΜΕΡΙΝΟ

 

ΤΙΜΟΚΑΤ

 

ΜΕΙΩΣΗΣ ΑΠΌ

 

ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΌ

 

ΤΕΛΙΚΟ

ΠΟΣΟΣΤΟ

 

ΠΡΟ

ΜΗΝΙΑΙΟ

ΠΟΣΟΝ

 

ΚΑΤΆ 25%

 

ΤΙΜΟΚΑΤ

 

REBATE

 

ΠΟΣΟΝ

ΜΕΙΩΣΗΣ %

ΕΞΟΔΑ %

ΦΟΡΟΥ %

ΚΕΡΔΟΣ €

                         

4000

μείον

1000

ίσον

3000

μείον

0

ίσον

3000

25%

70%

5%

200

6000

μείον

1500

ίσον

4500

μείον

0

ίσον

4500

25%

70%

5%

300

8000

μείον

2000

ίσον

6000

μείον

100

ίσον

5900

26,3%

70%

3,7%

296

10000

μείον

2500

ίσον

7500

μείον

300

ίσον

7200

28%

70%

2%

200

12000

μείον

3000

ίσον

9000

μείον

600

ίσον

8400

30%

70%

0%

0

15000

μείον

3750

ίσον

11250

μείον

1075

ίσον

10175

32,2%

70%

-2,2%

-330

17000

μείον

4250

ίσον

12750

μείον

1525

ίσον

11225

34%

60%

6%

1020

20000

μείον

5000

ίσον

15000

μείον

2200

ίσον

12800

36%

60%

4%

800

25000

μείον

6250

ίσον

18750

μείον

3512

ίσον

15238

39%

60%

1%

250

30000

μείον

7500

ίσον

22500

μείον

4950

ίσον

17550

41,5%

60%

-1.5%

-450

50000

μείον

12500

ίσον

37500

μείον

11700

ίσον

25800

48,4%

50%

1.6%

800

80000

μείον

20000

ίσον

60000

μείον

22950

ίσον

37050

53,7%

     

100000

μείον

25000

ίσον

75000

μείον

30450

ίσον

44550

55,5%

     

250000

μείον

62500

ίσον

187500

μείον

86700

ίσον

100800

59,7%

     

500000

μείον

125000

ίσον

375000

μείον

180450

ίσον

194550

61,1%

     

 

Εάν δε το Υπουργείο δεν προβεί σε υποκοστολόγηση αλλά εφαρμόσει μόνο το προτεινόμενο από τον ΕΟΠΥΥ Rebate, τότε η κατάσταση διαμορφώνεται ως εξής:

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ

ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΟ REBATE

ΣΗΜΕΡΙΝΟ

ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΌ

ΤΕΛΙΚΟ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΠΟΣΟΝ

REBATE

ΠΟΣΟΝ

ΜΕΙΩΣΗΣ %

4000

μείον

0

ίσον

4000

0

6000

μείον

100

ίσον

5900

1,7%

8000

μείον

400

ίσον

7600

5%

10000

μείον

800

ίσον

9200

8%

12000

μείον

1300

ίσον

10700

10,8%

15000

μείον

2200

ίσον

12800

14,7%

17000

μείον

2900

ίσον

14100

17%

20000

μείον

3950

ίσον

16050

20%

25000

μείον

5950

ίσον

19050

24%

30000

μείον

7950

ίσον

22050

26,5%

50000

μείον

17950

ίσον

32050

36%

80000

μείον

32950

ίσον

47050

41,2%

100000

μείον

42950

ίσον

57050

43%

250000

μείον

117950

ίσον

132050

47,2%

500000

μείον

242950

ίσον

257050

48,6%

 

    

       Ο Πρόεδρος                           Η Γ. Γραμματέας                

     Κώστας Μπεντεβής                          Μαρία Παπακωνσταντίνου

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0

ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ ΚΥΡΙΟΙ !!!

Συνάδελφοι, φίλοι, Βιοπαθολόγοι

Δυστυχώς είμαστε πιά ΜΟΝΟΙ

Η μοναδική κυβέρνηση της Αριστεράς και της Προόδου, στην οποία είχαμε στηρίξει τις τελευταίες μας ελπίδες για δικαιοσύνη και την επιβίωσή μας, αποδείχθηκε η ποιο ανάλγητη και η ποιο αδίστακτη από κάθε άλλη προηγούμενη .

Κατά το πρώτο επτάμηνο αυτής της διακυβέρνησης είχαμε πολλές επαφές με την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας (κκ Κουρουπλή και Ξανθό) και προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε την νέα αριστερή κυβέρνηση με ιδέες και προτάσεις (ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ), πάνω στην αποεπιχειρηματοποίηση της υγείας, την αναδιαμόρφωση του ΠΔ 84, την περιστολή της διασπάθισης των χρημάτων του ΕΟΠΥΥ, τον έλεγχο της πλασματικής ζήτησης, την κατοχύρωση της ειδικότητας κλπ. ελπίζοντας στον νέο αέρα δικαιοσύνης και σωφροσύνης που εξέπεμπε αυτή η κυβέρνηση της αριστεράς.

Όμως συναντήσαμε όχι απλά μια απίστευτα εκκωφαντική αδράνεια και αδιαφορία στα ταχύτατα διογκούμενα προβλήματα της Υγείας, αλλά μία αγαστή συνεργασία με την παραμένουσα ηγεσία του ΕΟΠΥΥ (κκ Κοντός και Ρηγάτος), προς την κατεύθυνση της περαιτέρω οριζόντιας μείωσης των τιμών των εξετάσεων και της πολιτικής των εκπτώσεων (rebate) ξεκινώντας από τους χαμηλούς τζίρους .

Μετά τις τελευταίες εκλογές, η νέα ηγεσία του Υπουργείου Υγείας (κκ Ξανθός και Πολάκης), παρ’ όλες τις υποσχέσεις της για προστασία των μικρομεσαίων εργαστηρίων και πλήρη συνεργασία με τις Ενώσεις μας για τα θέματά μας, κατά την συνάντηση με τον Αν. Υπουργό κ. Πολάκη την Τρίτη 20-10-15,  όπου και του εγχειρίσαμε υπόμνημα με θέσεις και συγκεκριμένες προτάσεις (ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ), κυρίως για τον έλεγχο των δαπανών του ΕΟΠΥΥ, αυτή (η ηγεσία) δρώντας κεραυνοβόλα και εν κρυπτώ,( και ενώ ο Πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ κ. Κοντός έχει παραιτηθεί), την Πέμπτη 22-10-15 σε συνάντησή της με διοικητικό κλιμάκιο του ΕΟΠΥΥ (ομάδα κ. Ρηγάτου) , οριστικοποιούν την «Μείωση των τιμών» και το «rebate», όμως σε επίπεδα κατά πολύ χειρότερα και επιβαρυμένα από τις μέχρι τότε προηγούμενες προτάσεις του ιδίου του ΕΟΠΥΥ και της ίδιας ομάδας.

Ένα πρώτο ερώτημα που έρχεται στον νου είναι:

Προς τι αυτή η σπουδή αποδοχής των προτάσεων της απερχόμενης ηγεσίας του ΕΟΠΥΥ;

Γιατί να δεσμεύσουν την νέα ηγεσία με ειλημμένες αποφάσεις;

Γιατί να υιοθετήσουν αυτές τις ιατροκτόνες προτάσεις του ΕΟΠΥΥ τόσο εσπευσμένα;

Ο καθένας μπορεί να φαντασθεί ό, τι θέλει και… θα έχει πέσει μέσα.

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες μας, (τις οποίες θα σας ανακοινώσουμε σύντομα) οι νέες ρυθμίσεις που προτείνει ο ΕΟΠΥΥ στηρίζονται σε τρεις κύριους πυλώνες:

1) Την έτι περαιτέρω (4η φορά) μείωση των τιμών των εξετάσεων κατά 20-70%

2) Την επιβολή εκπτώσεων (rebate) κατά 10 – 50%

3) Την νέα τροποποίηση του Κανονισμού του ΕΟΠΥΥ (ΕΚΠΥ) (ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ),

Δυστυχώς οι νέοι Υπουργοί μας κκ Ξανθός (γιατρός Βιοπαθολόγος) και Πολάκης (γιατρός Χειρουργός) με αυτόν τον τρόπο υπογράφουν,   την πλήρη εξαθλίωση υγείας και γιατρών και πολλά λουκέτα.

Σε πρώτη φάση, η εφαρμογή των μειωμένων τιμών και των εκπτώσεων θα κλείσει ΑΜΕΣΑ τουλάχιστον τα 1000 από τα 1973 εργαστήρια

Σε δεύτερη φάση, με την εφαρμογή των μειοδοτικών διαγωνισμών (σύμφωνα με τον ΕΚΠΥ), θα κλείσει και τα υπόλοιπα εργαστήρια ώστε να παραμείνουν μόνο οι λίγοι ΟΜΙΛΟΙ που θα απομυζήσουν ό, τι θα έχει απομείνει…

Έτσι έλαχε ο κλήρος σε Κυβέρνηση της Αριστεράς και σε αριστερούς Υπουργούς γιατρούς, να αποτελειώσουν ό, τι άφησαν οι προηγούμενοι.

 

ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ ΚΥΡΙΟΙ !!!

 

ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΕΝΤΕΒΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΠΕΕΒΙ

Copyright Peebi.gr © 2012. All Rights Reserved.
Designed and Developed by Webrely