Χρήσιμες Ιστοσελίδες

Λογαριασμός κατάθεσης συνδρομής

ΤΡΑΠΕΖΑ:EUROBANK
ΙΒΑΝ: GR150260062000018020
1289100
ΟΝΟΜΑ: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΩΝ

 

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 60 €
ΜΕ ΠΑΓΙΑ ΕΝΤΟΛΗ  50 €

Αίτηση Εγγραφής

Κάντε την αίτησή σας άμεσα!
Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την φόρμα εγγραφής
Η εγγραφή σας στην ένωση είναι απαραίτητη προϋπόθεση
για την νομική σας καλυψη στην απεργία

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0

                                                                                  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Στις  17-8-16 ο Πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ κος Μπερσίμης, κάλεσε τους παρόχους μεταξύ των οποίων και την ΠΟΣΙΠΥ  για το θέμα του τρόπου παρακράτησης του μέρους του claw Back  της περιόδου 2013-2015 που δεν έχει ακόμη συμψηφισθεί..
Το claw back  που δεν έχει ακόμη παρακρατηθεί και πρέπει να αρχίσει να αποδίδεται άμεσα ανέρχεται στο ποσόν των 255 εκ €.
Ο τρόπος που θα παρακρατηθεί αυτό το ποσό δεν θα είναι όπως γινόταν μέχρι σήμερα, δηλαδή περικοπή  2-3 μηνών μαζεμένα, αλλά θα κατανεμηθεί σε 21 μηνιαίες δόσεις, δηλαδή θα παρακρατούνται κάθε μήνα ποσά περί τα 12 εκ. €.
Επίσης συζητήθηκαν τα εξής:
 Ληξιπρόθεσμα
Έχει  εκταμιευτεί ποσό που ανέρχεται στα 440 εκ € και αφορά τις ληξιπρόθεσμες οφειλές των προ του 2012 Ταμείων (ΙΚΑ, ΕΤΑΑ, ΟΝ, ΤΑΥΤΕΚΩ  κλπ)
Από αυτά, τα 150 εκ περίπου, έχουν ήδη εκκαθαριστεί  και θα δοθούν εντός του επόμενου τριμήνου. Τα υπόλοιπα περίπου 300 δεν έχουν εκκαθαριστεί, αλλά με νομοθετική ρύθμιση θα γίνει τακτοποίηση, ώστε τα χρήματα να δοθούν μέχρι τον Μάρτιο του 2017.
 Εκκαθάριση 2012-2015
Για τα έτη 2012 – 2015 η εκκαθάριση θα γίνει με την διαδικασία του δειγματοληπτικού ελέγχου όπως για το 2016 και μετά.
Υπ’ όψιν ότι ο έλεγχος του 2013 που έκαναν οι ελεγκτικές εταιρίες, ήταν μόνο ο «ιατρικός», ενώ εκκρεμεί και ο διοικητικός που θα κάνει τώρα ο ΕΟΠΥΥ…
 Να τονίσουμε εδώ ότι προτάθηκε στον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ,  για τις παλιές προ του 2016 εκκαθαρίσεις να εφαρμοστεί διαδικασία περαίωσης, ώστε αφ’ ενός μεν να αποφευχθούν αδικίες και να ολοκληρωθεί άμεσα η εκκαθάριση που λιμνάζει πάρα πολύ καιρό με προφανές χρηματοοικονομικό κόστος για τους εργαστηριακούς γιατρούς και αφ’ ετέρου δε να λυθούν τα χέρια του ΕΟΠΥΥ ώστε να ξεκινήσει  εφ’ εξής τους ουσιαστικούς ελέγχους για τους οποίους προετοιμάζεται συστηματικά εδώ και καιρό.
 Ηλεκτρονική συνταγογράφηση:
Έχουν  προκηρυχθεί διαγωνισμοί: για επέκταση  του e-dapy  ώστε να γίνει η εφαρμογή του real time ελέγχου, για δημιουργία data center στην Πεύκη, για up grate του εξοπλισμού κλπ. Επίσης και το θέμα των καρτών υγείας ευρίσκεται σε εξέλιξη
Αυτό όμως που έχει σημασία για εμάς και είναι θέση της ΠΟΣΙΠΥ, είναι να γίνει η συγχώνευση των δύο συστημάτων: του e-syntagografisi και του e-dapy υπό την εποπτεία του ΕΟΠΥΥ  ώστε να υπάρξει η άμεση και αποτελεσματική εφαρμογή των ελέγχων αλλά και άλλων ουσιαστικών εφαρμογών..
Ταξινόμηση παραπεμπτικών.
Τέθηκε και  το θέμα της κατάργησης της ταξινόμησης των παραπεμπτικών ανά ημέρα και με αλφαβητική σειρά, και της αντικατάστασής της με ταξινόμηση βάσει Α/Α καταχώρησης.
Ζητήθηκε συγκεκριμένη γραπτή πρόταση προκειμένου να την εξετασθεί.
Μεταφορά παραπεμπτικών.
Συζητήθηκε και υποσχέθηκε ο Πρόεδρος την παρέμβασή του ώστε η διακίνηση των παραπεμπτικών προς τον Ασπρόπυργο να γίνεται μέσω των ΕΛΤΑ σε χαμηλή τιμή.
     Για την ενημέρωση
Θόδωρος Χατζηπαναγιώτου
Σπύρος Κραμποβίτης

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0

ΠΡΟΣ:   Πρόεδρο Ε.Ο.Π.Υ.Υ., κ. Σωτ. Μπερσίμη
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Δ/ντη Ελέγχου και Εκκαθάρισης Δαπανών, κ. Γ. Μπαθρέλλος

Αθήνα, 26/07/2016
Αρ. Πρωτ. : 32

Κύριε Πρόεδρε

Παρακαλούμε να δοθεί παράταση της υποβολής των δαπανών Ιουλίου 2016 (e-ΔΑΠΥ και κατάθεση των δαπανών στην Πεύκη) μέχρι τις 31/08/2016 αντί για τις 20/08/2016, λόγω  απουσίας πολλών συναδέλφων για τις  καλοκαιρινές διακοπές, όπως έγινε και περασμένες χρονιές.

   

  Ο Πρόεδρος                       Ο Γεν. Γραμματέας
Σπύρος Κραμποβίτης                    Μαρία Καλαμάρη

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0

Αγαπητοί συνάδελφοι

Ύστερα από πρόσκληση προς την ΠΟΣΙΠΥ (κκ. Χατζηπαναγιώτου, Ψαλτάκος, Κραμποβίτης), του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ κου Μπερσίμη προκειμένου να μας απαντήσει στο υπόμνημα που του στείλαμε για τις διαδικασίες ελέγχου, έχουμε να σας ανακοινώσουμε τα εξής:

Όσον αφορά το υπόμνημα που εστάλη (ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ), μας έδωσε τις εξής απαντήσεις:

Α) Έχει πάρει όλα εκείνα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε οι επιτροπές ενστάσεων να αποφασίζουν το πολύ εντός 15 ημερών.

Β) Εδώ η απάντηση είναι αρνητική. Εκ του Νόμου πρέπει να σταματά η διαδικασία πληρωμής μέχρι να τελειώσει η ένσταση.

Γ) Κατά την εξέταση της ένστασης δεν θα γίνεται επανέλεγχος όλων των παραπεμπτικών, αλλά μόνο του δείγματος.

Δ) Για την έλλειψη υπογραφής του ασφαλισμένου: θα υπογράφετε μία Υπεύθυνη Δήλωση με το κείμενο: « λόγω παραδρομής οι ασφαλισμένοι δεν υπέγραψαν τα εν λόγω παραπεμπτικά, τις εξετάσεις των οποίων όμως εκτέλεσα στο εργαστήριό μου. Σας επισυνάπτω τις απαντήσεις (ή τις γνωματεύσεις για τους Ακτινολόγους), από τις εξετάσεις».   Εναλλακτικά αντί των απαντήσεων (όπου δεν είναι δυνατόν να βρεθούν απαντήσεις) μπορείτε να επισυνάψετε Υπεύθυνη δήλωση του ασφαλισμένου που να λέει ότι: όντως προσήλθε την συγκεκριμένη ημερομηνία και έκανε τις εξετάσεις.

Ε) Ως προς την ασφαλιστική ικανότητα διερευνάται νομικά η πρόταση μας: « Εφ’ όσον το παραπεμπτικό κατά την στιγμή της έκδοσής του είναι ασφαλιστικά ενήμερο, να ισχύει για ένα μήνα, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας λήξεως της ασφαλιστικής ικανότητας».

ΣΤ) Για το παράβολο ένστασης 2% δεσμεύτηκε ότι αυτό δεν θα ισχύσει για το πρώτο τρίμηνο (Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο), ενώ για τον Απρίλιο, Μάιο θα το επανεξετάσει.

Ζ) Δεν δέχτηκε την μη καταβολή του παραβόλου, για τις περιπτώσεις δικαίωσης της ένστασης.

Η) Είναι έτοιμο και θα βγει σύντομα, εγχειρίδιο με όλες τις λεπτομέρειες των διαδικασιών.

Θ) Συμφωνεί με την πρόταση της δυνατότητας έκδοσης μόνο των ασφαλιστικά έγκυρων παραπεμπτικών, αλλά αυτό ανήκει στην δικαιοδοσία της ΗΔΙΚΑ.

Ι) Γίνεται προσπάθεια από τον ΕΟΠΥΥ ώστε η «συγκεντρωτική κατάσταση» να βγαίνει από τον ίδιο τον ΕΟΠΥΥ μέσω του e-Dapy. Είμαστε σε αναμονή νεώτερης ανακοίνωσης.

Για την ενημέρωση

Θ. Χατζηπαναγιώτου, Μ. Ψαλτάκος, Σ. Κραμποβίτης.

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0

Αγαπητοί συνάδελφοι

Για πρώτη φορά ο ΕΟΠΥΥ εφαρμόζει μηχανισμό δειγματοληπτικού ελέγχου των παραπεμπτικών για την πλήρη εκκαθάριση των αιτουμένων δαπανών, με διαδικασίες που περιγράφονται στον Ν.4368/16 (παράλληλο πρόγραμμα) και στην ΚΥΑ 98642 ΦΕΚ 1536Β/31-5-16.

Εν τάχει η διαδικασία έχει ως εξής:

Ο υπάλληλος στην Πεύκη, περνά στο σύστημα τους κωδικούς γιατρού και υποβολής,  ώστε να βρει την προς έλεγχο υποβολή.

Κατόπιν το σύστημα επιλέγει με στρωματοποιημένη διαδικασία και τυχαία, το 5% των παραπεμπτικών τα οποία αποτελούν το δείγμα που θα ελεγχθεί.

Τα παραπεμπτικά αυτά σκανάρονται και αποστέλλονται ηλεκτρονικά στις περιφερειακές διοικήσεις του ΕΟΠΥΥ (ΠΕΔΙ).

Εκεί ο αρμόδιος υπάλληλος εκτελεί τον διοικητικό έλεγχο του δείγματος βάσει των οδηγιών που είχε εκδώσει ο ΕΟΠΥΥ για τον έλεγχο του 2013 από τις ελεγκτικές εταιρίες (ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ), δηλαδή έλεγχο: υπογραφών, σφραγίδων και ασφαλιστικής ικανότητας.

Τέλος το ποσόν περικοπής του δείγματος, ανάγεται στην συνολική αιτούμενη δαπάνη και αφαιρείται από αυτή. Το υπόλοιπο είναι το καθαρό αποδιδόμενο ποσό.

Π.χ. Αιτούμενη δαπάνη= 10000€, ελεγχθέν δείγμα= 1000€, Περικοπή δείγματος=200€, δηλαδή ποσοστό περικοπής= 20%, το οποίο αναγόμενο στα 10000€ -20% = 8000 € εκκαθαρισθείσα δαπάνη.

Η διαδικασία αυτή εφαρμοζόμενη αναδρομικά, χωρίς να μας έχουν γνωστοποιηθεί έγκαιρα οι κανόνες ελέγχου,   με την ηλεκτρονική έκδοση και καταχώρηση παραπεμπτικών από το 2012 χωρίς την εφαρμογή κάποιου από τους σήμερα ελεγχόμενους περιορισμούς, καθώς και ο πρόχειρος λογιστικός έλεγχος, είχε σαν αποτέλεσμα μεγάλες και ουσιαστικά άδικες περικοπές στις ελεγχόμενες δαπάνες.

Στην Ένωση μας είχαμε πολλά μηνύματα και παράπονα από συναδέλφους για υπέρογκες περικοπές λόγω έλλειψης υπογραφών, ασφαλιστικής ικανότητας κλπ.

Στην χθεσινή επίσκεψή μας στον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ κο Μπερσίμη, του εκθέσαμε τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν με την εφαρμογή των διαδικασιών ελέγχου και του ζητήσαμε την παρέμβασή του για λύσεις.

Μας υποσχέθηκε ότι έχει φροντίσει ώστε οι επιτροπές ενστάσεων να διεκπεραιώνουν τις ενστάσεις το πολύ σε 10 ημέρες.

Για παραλείψεις σφραγίδων και υπογραφών (γιά το τελευταίο πεντάμηνο) θα υπάρχει διαδικασία διόρθωσης.

Για την ασφαλιστική ικανότητα του ζητήσαμε, να μη απορρίπτεται το παραπεμπτικό εφ’ όσον κατά την στιγμή της έκδοσης του, ο ασθενής είναι ασφαλιστικά ενήμερος, ενώ σε περίπτωση έλλειψης η αμφιβολίας ασφαλιστικής ικανότητας, να μην εκδίδεται καθόλου το παραπεμπτικό.

Αυτό θα εξεταστεί, ώστε να δοθεί λύση.

Για το παράβολο 2% επί της αιτούμενης δαπάνης, ως «κόστος ένστασης», δεν θα ισχύσει για τους δύο πρώτους μήνες, ενώ εμείς του ζητήσαμε την αναστολή του τουλάχιστον για το πεντάμηνο.

Για το θέμα της μη έγκαιρης και επίσημης γνωστοποίησης των κανόνων ελέγχου, μας ενημέρωσε ότι είναι έτοιμο «εγχειρίδιο» με όλες τις διαδικασίες με μεγάλη λεπτομέρεια το οποίο και θα ανακοινωθεί εντός των επομένων ημερών

Επίσης μας ενημέρωσε ότι από τις 3600 καταθέσεις του Ιανουαρίου, έχουν οριστικοποιηθεί οι 2300, και έχει ξεκινήσει και ο έλεγχος του Φεβρουαρίου, όπου από τις 3600 έχουν οριστικοποιηθεί οι 600 καταθέσεις.

Επομένως όπου υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις, οπωσδήποτε θα πρέπει να γίνουν ενστάσεις.

Στις αιτήσεις καλό είναι, για τις ελλείψεις σφραγίδων και υπογραφών, αναφερόμενοι στην εκ παραδρομής παράλειψη των, να ζητάτε την διόρθωση της παράλειψης, βάσει του άρθρου 19 της ισχύουσας από το 2012 σύμβασης: «Παραπεμπτικά που κατά τον έλεγχο παρουσιάζουν τυπικές ή διαδικαστικές ελλείψεις, παρακρατούνται και επιστρέφονται στο ΙΔΕ ή ΙΠ για συμπλήρωση ή διόρθωση και επανακατάθεση », ή με υπεύθυνη δήλωση ότι οι ασθενείς όντως προσήλθαν για εξετάσεις, αλλά εκ παραδρομής δεν υπέγραψαν τα παραπεμπτικά.

Για άλλα προβλήματα να ενεργήσετε κατά περίπτωση.

Από τον Ιούνιο όμως και εντεύθεν να είστε πολύ προσεκτικοί και σχολαστικοί με τα τυπικά στοιχεία (σφραγίδες, υπογραφές και ασφαλιστική ικανότητα), διότι κατά τις ενστάσεις δεν θα δικαιολογείται πλέον αμέλεια

Για την ενημέρωση

Σπύρος Κραμποβίτης                         Μαρία Καλαμάρη

                                                                                 *****************************************

Για τα παραπάνω θέματα, καταθέσαμε σαν ΠΟΣΙΠΥ, προς τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ το παρακάτω υπόμνημα:

 

Προς :Τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ κ. Σωτ. Μπερσίμη

Κοινοποίηση: Ομάδα αξιολόγησης ενστάσεων παρόχων

Θέμα: Διαδικασίες Ελέγχου

Κε Πρόεδρε

με την εφαρμογή των διαδικασιών ελέγχου και οριστικής εκκαθάρισης, δημιουργήθηκαν προβλήματα, τα οποία χρήζουν άμεσων και δραστικών λύσεων.

Οι λόγοι των προβλημάτων αυτών είναι οι εξής:

1] Οι κανόνες ελέγχου που εφαρμόζονται από 1-1-2016 είναι οι ίδιοι με αυτούς που εφάρμοσαν οι ελεγκτικές εταιρίες για τον έλεγχο του 2013

2]   Αυτοί οι κανόνες ελέγχου μας γνωστοποιήθηκαν μόλις στα μέσα Ιουνίου του 2016.

3] Πολλοί γιατροί από εμάς θεωρώντας ότι εφ’ όσον τα παραπεμπτικά παράγονται ηλεκτρονικά κ αυτόματα, είναι αληθινά, ελεγμένα και εκτελέσιμα, δεν έδωσαν σημασία σε διαδικαστικά θέματα και δεν έλεγχαν με σχολαστικότητα σημεία όπως: υπογραφές, σφραγίδες κλπ.

4] Όλες οι αδυναμίες και τα λάθη του συστήματος, των συνταγογραφούντων γιατρών αλλά και των ασθενών, καταλήγουν τελικά στον Εργαστηριακό γιατρό, ο οποίος και καλείται ( αφού έχει ήδη πληρώσει το κόστος εκτέλεσης των εξετάσεων) να υποστεί τις όποιες επιπτώσεις και περικοπές του ελέγχου.

Για τους παραπάνω λόγους είναι αναγκαία τα εξής μέτρα τουλάχιστον για τον έλεγχο των περιόδων προ του Ιουνίου του 2016:

Α) Οι επιτροπές ενστάσεων (τουλάχιστον για το διάστημα που θα γίνεται ο έλεγχος των προ της 1/6/2016 περιόδου),   να είναι επαρκείς σε αριθμό και συνεδριάσεις, ώστε οι αποφάσεις να βγαίνουν το πολύ εντός 10 ημερών.

Β) Στο διάστημα αυτό να μη σταματά η διαδικασία πληρωμής του προσφεύγοντος παρόχου, αλλά να πληρώνεται το εκκαθαριζόμενο ποσόν και μετά το πέρας του επανελέγχου, να γίνεται ο όποιος συμψηφισμός.

Γ) Στον επανέλεγχο αν το ζητήσει ο πάροχος να εξετάζονται όλα τα κατατεθειμένα παραπεμπτικά και όχι ξανά μόνο το 5%.

Δ)Επειδή οι κανόνες ελέγχου δεν μας γνωστοποιήθηκαν έγκαιρα και επειδή στην ισχύουσα σύμβαση του 2012 στους Οικονομικούς όρους, άρθρο 19 αναφέρει: «Παραπεμπτικά που κατά τον έλεγχο παρουσιάζουν τυπικές ή διαδικαστικές ελλείψεις, παρακρατούνται και επιστρέφονται στο ΙΔΕ ή ΙΠ για συμπλήρωση ή διόρθωση και επανακατάθεση»

Ζητάμε : στην περίπτωση που υπάρχουν τυπικές ή διαδικαστικές παραλείψεις όπως υπογραφές, σφραγίδες κλπ, τα συγκεκριμένα παραπεμπτικά να επιστρέφονται στον πάροχο, προκειμένου να τα διορθώσει και να τα επανακαταθέσει.

Ε) Ως προς την ασφαλιστική ικανότητα του ασθενούς και εφ’ όσον στο εκδιδόμενο παραπεμπτικό, ο ασθενής είναι ασφαλιστικά ικανός κατά την ημερομηνία έκδοσης του, αυτή (η ασφαλιστική ικανότης) να ισχύει καθ’ όλη την διάρκεια ισχύος του παραπεμπτικού (ένας μήνας) άσχετα με την πιθανότητα απώλειας της κατά τον χρόνο εκτέλεσης των εξετάσεων.

ΣΤ) Για το διάστημα μέχρι τον Ιούνιο του 2016, η καταβολή του παράβολου 2% επί της αιτούμενης δαπάνης, για τις ενστάσεις, να ανασταλεί.

Ζ) Για τις μετά την 1-6-16 ενστάσεις, η πληρωμή του παράβολου 2%, να μην ισχύει στην περίπτωση που ο προσφεύγων δικαιώνεται.

Η) Ο ΕΟΠΥΥ να ανακοινώσει άμεσα τους κανόνες του Διοικητικού και Ιατρικού ελέγχου.

Θ) Τα παραπεμπτικά για τα οποία ο ασθενής δεν είναι ασφαλιστικά ενήμερος να μη μπορούν να εκδοθούν κατά την συνταγογράφηση τους

Ι) Τέλος παρακαλούμε να καταργήσετε την κατάθεση της «κατάστασης ασθενών» κατά την υποβολή των παραστατικών είτε να μεριμνήσετε ώστε αυτή να βγαίνει αυτόματα ως εφαρμογή του e-DAPY

       Ο Πρόεδρος                     Ο Γεν. Γραμματέας

Θ. Χατζηπαναγιώτου                   Ι. Κλεινάκης

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0

Αγαπητοί συνάδελφοι

Σας παραθέτουμε τους κανόνες ελέγχου βάσει των οποίων  κάνει την εκκαθάριση των παραπεμπτικών ο ΕΟΠΥΥ.

Πρόκειται γιά τους κανόνες ελέγχου του 2013 οι οποίοι - μέχρι στιγμής- ευρίσκονται σε χρήση και σήμερα.

Διαβάστε τους προσεκτικά προκειμένου να αποφύγετε λάθη και άσκοπες περικοπές.

Γιά την ενημέρωση

Σπύρος Κραμποβίτης        Μαρία Καλαμάρη

 

Β.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

 

Α΄ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΥΠΟΒΟΛΗ)

 1. 1.Διαχωρισμός φακέλων ενός μήνα Χ ενός παρόχου Α.
 2. 2.Επιλογή υποβολής του παρόχου Α για μήνα Χ.
 3. 3.Εντοπισμός στο σύστημα της αντίστοιχης υποβολής βάσει μοναδικού αριθμού υποβολής (αναγράφεται στο έντυπο παραλαβής).
 4. 4.Γίνεται ταυτοποίηση τιμολογίου και αντιπαραβολή ποσού τιμολογίου με ηλεκτρονική υποβολή.
 5. 5. Για το τρίμηνο Οκτωβρίου - Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου 2013 ελέγχεται η εμπρόθεσμη υποβολή (εντός 20ημέρου από τη λήξη του μήνα αναφοράς) (Ν.4172/2013 & Ανακοίνωση ΕΟΠΥΥ 9/10/2013). Ειδικά για τον Οκτώβριο 2013, η προθεσμία υποβολής παρατάθηκε έως τις                 30 Νοεμβρίου 2013.

Με την από 02/07/2014 Ανακοίνωση Προέδρου ΕΟΠΥΥ αντιμετωπίζονται οι υποβολές και τα φυσικά παραστατικά που έχουν παραληφθεί μέχρι την μέχρι 14-07-2014, ως εμπρόθεσμα.

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής η σχετική εκκαθάριση προχωρά μόνο μετά από έγκριση του ΕΟΠΥΥ. Σε περίπτωση μη ηλεκτρονικής υποβολής, ενημερώνεται από την ΙΕΕ ο Πάροχος, προκειμένου να υποβάλλει αίτημα προς τον ΕΟΠΥΥ, στο οποίο θα δίνονται εξηγήσεις για τον λόγο που δεν πραγματοποιήθηκε η ηλεκτρονική υποβολή και η σχετική εκκαθάριση προχωρά μόνο εφόσον ο ΕΟΠΥΥ δώσει έγκριση για την εκπρόθεσμη υποβολή του μήνα που δεν κατατέθηκε ηλεκτρονικά μέσα στην προθεσμία που είχε τεθεί.

 

Β΄ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ)

 1. 6.Έλεγχος των στοιχείων του παραπεμπτικού με τα στοιχεία του eΔΑΠΥ και συγκεκριμένα:
 • ημερομηνία έκδοσης χειρόγραφου παραπεμπτικού και στα ηλεκτρονικά παραπεμπτικά, τα οποία έχουν εκτελεστεί μέχρι τον Απρίλιο του 2013
 • στοιχεία παραπέμποντος ιατρού. Σε περίπτωση χειρόγραφου παραπεμπτικού, ελέγχεται ότι ο παραπέμπων ιατρός είναι ίδιος με αυτόν που αναγράφεται στην eΔΑΠΥ (436 Απόφαση 46ης Συνεδρίασης ΔΣ 25.06.2012 ΕΟΠΥΥ).
 • στοιχεία ασθενούς (ονοματεπώνυμο και ΑΜΚΑ).

Εάν δεν προκύπτει ταυτοποίηση του ασθενούς ή του ιατρού απορρίπτεται το σύνολο του παραπεμπτικού.

Σε περίπτωση που λείπει ο αριθμός Ε.Τ.Α.Α. (ΑΜ ΤΣΑΥ) καταγράφεται (Απόφαση ΕΟΠΥΥ 634/10-09-2013).

7.   Έλεγχος των παρακάτω στα παραπεμπτικά ανοικτής περίθαλψης και συγκεκριμένα:

                        

                          ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ παραπεμπτικά εξετάσεων:

ü  Υπογραφή και σφραγίδα παραπέμποντος ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥ με τον ΕΟΠΥΥ ιατρού ή ιατρού σχηματισμών του ΕΣΥ (Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, Αγροτικοί γιατροί) ή ειδικευμένου ιατρού από στρατιωτικά ή πανεπιστημιακά νοσοκομεία ή από πρώην Μονάδες Υγείας του ΕΟΠΥΥ.

ü  Υπογραφή ασφαλισμένου

ü  Υπογραφή και σφραγίδα Ελεγκτή γιατρού ΕΟΠΥΥ στο χειρόγραφο παραπεμπτικό, όταν η αξία των εξετάσεων υπερβαίνει τα 60€. (Άρθρο 8 ΦΕΚ 3054/2012)

ü  Στα δημόσια νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας απαιτείται και η σφραγίδα του νοσοκομείου όταν εκτελείται εκτός νοσοκομείου-Κέντρου Υγείας (Έγγραφο ΕΟΠΥΥ οικ.28876/19-6-2012, ΑΔΑ: Β4ΛΥΟΞ7Μ-ΨΘΩ)

ü  Οι ειδικευόμενοι ιατροί παραπέμπουν μόνο για απλές εξετάσεις, βάσει του ανωτέρω εγγράφου.Δεν απαιτείται να ελέγχεται η υπογραφή και η σφραγίδα του παρόχου υγείας (π.χ του διαγνωστικού κέντρου ή του ιατρού που εκτελεί το παραπεμπτικό).

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ παραπεμπτικά εξετάσεων:

ü  Δεν απαιτείται να ελέγχεται η υπογραφή και η σφραγίδα του παραπέμποντος γιατρού

ü  Υπογραφή ασφαλισμένου

ü  Δεν απαιτείται να ελέγχεται η υπογραφή και η σφραγίδα του εκτελέσαντα παρόχου υγείας

 

ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ παραπεμπτικά συνεδριών φυσικοθεραπείας:

ü Υπογραφή και σφραγίδα παραπέμποντος ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥ με τον ΕΟΠΥΥ ιατρού ή ιατρού σχηματισμών του ΕΣΥ (Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, Αγροτικοί γιατροί) ή ειδικευμένου ιατρού από στρατιωτικά ή πανεπιστημιακά νοσοκομεία ή από πρώην Μονάδες Υγείας του ΕΟΠΥΥ.

ü Υπογραφή ασφαλισμένου

ü Υπογραφή και σφραγίδα Ελεγκτή γιατρού ΕΟΠΥΥ για τη θεώρηση του παραπεμπτικού. Ειδικά για τις φυσικοθεραπείες η ημερομηνία θεώρησης (από ελεγκτή ιατρό του ΕΟΠΥΥ) δεν πρέπει να ξεπερνά τις 10 ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης του παραπεμπτικού. Αν υπάρχει ημερομηνία έγκρισης ελεγκτή και αυτή ξεπερνά τις 10 ημέρες από την έκδοση του παραπεμπτικού, τότε η σχετική δαπάνη απορρίπτεται. (Άρθρο 14 ΦΕΚ 3054/2012 και 436 Απόφαση 46ης Συνεδρίασης ΔΣ 25.06.2012 ΕΟΠΥΥ).

ü Αν δεν υπάρχει ημερομηνία έγκρισης από τον ελεγκτή γίνεται αποδεκτή αυτή που έχει καταχωρηθεί στο e- ΔΑΠΥ.

ü Στα παραπεμπτικά φυσικοθεραπείας από δημόσια νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας απαιτείται και η σφραγίδα του νοσοκομείου, όταν αυτό εκτελείται εκτός νοσοκομείου-Κέντρου Υγείας

ü Δεν απαιτείται η υπογραφή και η σφραγίδα του συμβεβλημένου φυσικοθεραπευτηρίου.

        

              ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ παραπεμπτικά φυσικοθεραπείας:

ü  Δεν απαιτείται να ελέγχεται η υπογραφή και η σφραγίδα του παραπέμποντος γιατρού.

ü  Υπογραφή ασφαλισμένου

ü Δεν απαιτείται να ελέγχεται η υπογραφή και η σφραγίδα του εκτελέσαντα παρόχου υγείας

ü Υπογραφή και σφραγίδα Ελεγκτή γιατρού ΕΟΠΥΥ για τη θεώρηση του παραπεμπτικού. Ειδικά για τις φυσικοθεραπείες η ημερομηνία θεώρησης (από ελεγκτή ιατρό του ΕΟΠΥΥ) δεν πρέπει να ξεπερνά τις 10 ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης του παραπεμπτικού. Αν υπάρχει ημερομηνία έγκρισης ελεγκτή και αυτή ξεπερνά τις 10 ημέρες από την έκδοση του παραπεμπτικού, τότε η σχετική δαπάνη απορρίπτεται. (Άρθρο 14 ΦΕΚ 3054/2012 και 436 Απόφαση 46ης Συνεδρίασης ΔΣ 25.06.2012 ΕΟΠΥΥ).

ü Αν δεν υπάρχει ημερομηνία έγκρισης από τον ελεγκτή γίνεται αποδεκτή αυτή που έχει καταχωρηθεί στο e- ΔΑΠΥ.

 1. 7.Έλεγχος της ημερομηνίας εκτέλεσης:
 • Η ημερομηνία εκτέλεσης δεν πρέπει να ξεπερνά τις 30 ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης του παραπεμπτικού, με εξαίρεση

-          τις συνεδρίες φυσικοθεραπείας που το αντίστοιχο διάστημα είναι 60 ημέρες

-          τις ακτινοθεραπείες που το αντίστοιχο διάστημα είναι 90 ημέρες

 • Σε περίπτωση που η ημερομηνία εκτέλεσης στην eΔΑΠΥ είναι διαφορετική από την ημερομηνία εκτέλεσης του έντυπου παραπεμπτικού σημειώνεται στο σύστημα (Άρθρα 8 & 14 ΦΕΚ 3054/2012) και γίνεται ο παραπάνω έλεγχος βάσει της ημερομηνίας στο έντυπο.
 • Αν δεν υπάρχει ημερομηνία εκτέλεσης στο έντυπο παραστατικό γίνεται αποδεκτή αυτή που υπάρχει στο ΔΑΠΥ.

Γ΄ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟΥ)

 1. 8.Αντιστοίχιση του κωδικού πράξης, του είδους και του πλήθους των αναγραφόμενων διαγνωστικών εξετάσεων επί του παραπεμπτικού με την eΔΑΠΥ (Απόφαση ΕΟΠΥΥ 634/10.9.2013). H αντιστοίχιση των κωδικών ιατρικών πράξεων παραπεμπτικών με ΔΑΠΥ αφορά τα ηλεκτρονικά παραπεμπτικά τα οποία έχουν εκτελεστεί μέχρι τον Απρίλιο του 2013( στη συνέχεια οι κωδικοί ανασύρονταν αυτόματα στο ΔΑΠΥ).

Μη αντιστοίχιση ιατρικών πράξεων ( κωδικών/ είδους/πλήθους) οδηγεί σε περικοπή.

 1. 9.Απόρριψη πράξεων που έχουν διαγραφεί/αλλοιωθεί πάνω στο φυσικό παραστατικό και εμφανίζονται ως εκτελεσμένες στο ΔΑΠΥ.
 2. 10.Στις φυσικοθεραπείες, οι πράξεις θα πρέπει να αναγράφονται αναλυτικά στο παραπεμπτικό για όλες τις συνεδρίες. Στο eΔΑΠΥ επιτρέπεται να μην υπάρχει ανάλυση των πράξεων αλλά ο αριθμός των συνεδριών. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει ο αριθμός των συνεδριών της eΔΑΠΥ να ταυτίζεται με αυτόν του παραπεμπτικού (436 Απόφαση 46ης Συνεδρίασης ΔΣ 25.6.2012 ΕΟΠΥΥ).

Σημειώνεται ότι οι πράξεις φυσικοθεραπείας (είδος) μπορεί να αναγράφονται π.χ. στην πρώτη συνεδρία ή στην διάγνωση .

ΡΑΔΙΟΦΑΡΜΑΚΑ:

Ελέγχονται τα στοιχεία ιατρού και ασφαλισμένου, η ύπαρξη τιμολογίου για το ραδιοφάρμακο ( μπορεί να είναι συγκεντρωτικό και να αφορά πολλούς ασφαλισμένους), η συνοδή ιατρική βεβαίωση και το αντίγραφο του παραπεμπτικού της ιατρικής πράξης στην οποία χορηγήθηκε το ραδιοφάρμακο.

Στην αντίστοιχη ηλεκτρονική υποβολή των ιατρικών πράξεων ανοικτής του μήνα αναφοράς, καταχωρείται σε κάθε ιατρική πράξη και το κόστος του ραδιοφαρμάκου που απαιτήθηκε, σύμφωνα με την συνοδή ιατρική βεβαίωση, δηλαδή καταχωρείται στο ηλεκτρονικό σύστημα επιπλέον: ποσό/αριθμός και ημερομηνία έκδοσης τιμολογίου/αριθμός υποβολής των ραδιοφαρμάκων, που κατατέθηκαν στην ΠΕΔΙ.

Σε κάθε περίπτωση απόρριψης του παραπεμπτικού της ιατρικής πράξης ( π.χ. γιατί δεν υπάρχει στο φυσικό παραστατικό η υπογραφή του ασφαλισμένου), περικόπτεται και το κόστος του ραδιοφαρμάκου που απαιτήθηκε για τη διενέργεια της.

 

Σημείωση:

Επιστρέφονται στο eΔΑΠΥ τα παρακάτω πεδία:

 • Ε.Τ.Α.Α. (Α.Μ. ΤΣΑΥ) παραπέμποντα γιατρού και ελεγκτή γιατρού
 • ΑΜΚΑ Ασφαλισμένου
 • Ημερομηνία Έκδοσης Παραπεμπτικού
 • Ημερομηνία Εκτέλεσης Πράξης
 • Οποιαδήποτε μεταβολή ή έλλειψη στοιχείων στα χειρόγραφα παραπεμπτικά (και ηλεκτρονικά παραπεμπτικά μέχρι Απρίλιο 2014)

 

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ   ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙKH ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ   ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΩΝ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΩΝ   ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 56 (Μέγαρο Ερμής), ΑΘΗΝΑ 10678 τηλ.210 3304298, fax 3802219

 

        Αθήνα   11-06-2016

Το ΔΣ της ΠΕΕΒΙ θεωρεί άστοχη και απαράδεκτη την ανακοίνωση του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ της 7-6-16, στο σημείο όπου θεωρεί την συμμετοχή σε επίσχεση ως «παράλειψη υπηρεσιών υγείας» και καλεί τους ιατρούς να το δηλώσουν προς τον ΕΟΠΥΥ με «υπεύθυνη δήλωση»… για λόγους «διασφάλισης της δημόσιας υγείας»… προκειμένου την δήλωση αυτή, να την συνεκτιμήσει ο Οργανισμόςστα πλαίσια της «ισχύουσας σύμβασης» … οι δε ασφαλισμένοι να αναφέρουν τυχόν περιστατικά «παράλειψης υπηρεσίας» των ιατρών στα τηλέφωνα … κλπ

Η τακτική αυτή της κατατρομοκράτησης των ιατρών προκειμένου να απόσχουν από τα αναφαίρετα δικαιώματα της επίσχεσης και της απεργίας, δικαιώματα που έχουν κατακτηθεί μέσα από πολλούς αγώνες, μας γυρίζει πίσω σε μαύρες εποχές του περασμένου αιώνα και δεν έχει καμία σχέση με τις σημερινές δημοκρατικές αρχές.

Πιστεύουμε ότι πρόκειται για παρανόηση λόγω έντασης που ο Πρόεδρος θα την σκεφθεί ψυχραιμότερα και θα την αναθεωρήσει άμεσα.

Πρόεδρε περιμένουμε απάντηση.

Για το  ΔΣ

Ο Πρόεδρος                                                Η  Γ. Γραμματέας

Σπύρος Κραμποβίτης                                Μαρία Καλάμαρη

 

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0

Αγαπητοί συνάδελφοι

Εν όψει των οριστικών ελέγχων σας εφιστούμε την προσοχή στην ασφαλιστική ικανότητα του ασθενούς προκειμένου να μην υπάρχουν περικοπές χωρίς λόγο.

Τα παραπεμπτικά στο σημείο «Ασφαλιστική Ικανότητα:» αναγράφουν:

1) Ισχύει μέχρι 31/12/9999, είτε

2) Ισχύει μέχρι ../../… τάδε ημερομηνία, είτε

3) Μη διαθέσιμη – Ελέγξτε την θεώρηση του βιβλιαρίου, είτε

4) Δεν έχει ασφαλιστική ικανότητα

Στην περίπτωση [1]: είναι αορίστου χρόνου και δεν υπάρχει πρόβλημα

Στην περίπτωση:  [2]: >>> όταν το παραπεμπτικό έχει εκδοθεί προς το τέλος της περιόδου της ασφαλιστικής ικανότητας, ενώ ο ασθενής έχει προσέλθει για εξετάσεις… αφού έχει ήδη λήξει η ασφαλιστική ικανότητα του,  καθώς και στις περιπτώσεις [3] και [4], ο Εργαστηριακός γιατρός πρέπει να ελέγξει επί τόπου την ισχύ του παραπεμπτικού ως εξής:

e- Dapy --> Εφαρμογές --> Ασφαλιστική Ικανότητα --> Είσοδος --> Συμπλήρωση του ΑΜΚΑ ασθενούς, του ασφαλιστικού φορέα και της ημ/νίας που ελέγχουμε --> Έλεγχος.

Καλό είναι να τυπώνετε το αποτέλεσμα του ελέγχου και εάν μεν είναι εντάξει, να το επισυνάπτετε στο ελεγχέν παραπεμπτικό, εάν όχι, να το δείχνετε ή και να το δίνετε στον ασθενή προς επιβεβαίωση της έλλειψης της ασφαλιστικής του ικανότητας.

Τέλος υπάρχει η περίπτωση όπου: παρ’ όλο που το παραπεμπτικό και ο έλεγχος δείχνουν έλλειψη ασφαλιστικής ικανότητας, ο ασθενής να σας προσκομίσει από τον ασφαλιστικό του φορέα, έγγραφο παράτασης της ισχύος αυτής. Τότε μπορείτε να δεχθείτε και να καταθέσετε το παραπεμπτικό, επισυνάπτοντας μια φωτοτυπία του εγγράφου της παράτασης (κρατείστε όμως και μία δεύτερη φωτοτυπία για το αρχείο σας).

Προς διευκόλυνσή σας, σας συνιστούμε την παραπάνω εφαρμογή του e-Dapy να την έχετε συνεχώς ανοικτή στο computer κατά την διάρκεια που δέχεστε ασθενείς, για εξοικονόμηση χρόνου.

 

Για κάθε περικοπή που κρίνετε ότι είναι λανθασμένη ή άδικη, παρακαλούμε να ενημερώνετε την ΠΕΕΒΙ , επώνυμα και εμπεριστατωμένα στα mail των ΠΕΕΒΙ ή ΠΟΣΙΠΥ.

 

Για την ενημέρωση

Ο Πρόεδρος                                                   Η Γ. Γραμματέας  

Σπύρος Κραμποβίτης                                     Μαρία Καλαμάρη

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0

Αθήνα  03-06-2016
Αρ.Πρωτ. : 30

ΠΡΟΣ:  Τον Πρόεδρο και τα μέλη του ΔΣ του ΙΣΑ

 

ΘΕΜΑ:  Ευχαριστήρια επιστολή

 

Κε Πρόεδρε και αγαπητά μέλη του ΔΣ του ΙΣΑ

Το ΔΣ της ΠΕΕΒΙ  αισθάνεται την ανάγκη να σας ευχαριστήσει θερμά και δημόσια για έμπρακτη στήριξή σας προς το Σωματείο μας, με την οικονομική ενίσχυση που μας δώσατε προκειμένου να ανταποκριθούμε   στους  δικαστικούς αγώνες που δίνουμε.
Ευελπιστούμε δε, σε συνέχιση αυτής της αρωγής από μέρους σας, προκειμένου μέσα στους χαλεπούς αυτούς καιρούς,  να βάλουμε όλοι μαζί ένα λιθαράκι για την βελτίωση των προβλημάτων των ιατρών.


Ο  Πρόεδρος                                                                                Η  Γ. Γραμματέας


Σπύρος  Κραμποβίτης                                                                      Μαρία  Καλαμάρη

Copyright Peebi.gr © 2012. All Rights Reserved.
Designed and Developed by Webrely